Head õpetajad!

Erakordselt soe suvi on sedapuhku läbi ja algamas on uus õppeaasta. Loodetavasti olete kõik kogunud piisavalt energiat, et sellest jätkuks kevadeni. Hea on alustada puhanult, et teha järgnevatel kuudel tõsiselt tööd, nõnda, nagu Eestimaal alati tehtud on. Ikka Vargamäe Andrese kombel.

Eesti hariduse edu aluseks on õpetaja, tema pühendumus oma tööle ning oskus panna lapsed ainest huvituma, kaasa mõtlema, ise avastama ja tegutsema.

Teie armastus töö vastu ongi see vundament, millele toetub meie väga tubli kooliharidus. Uhkusega nendime, et Eesti lapsed on PISA testides maailma tipus, ning soovime, et nii jääks see ka edaspidi.

Isamaa erakonna jaoks on hariduspoliitika kõrvuti keele- ja kultuuripoliitikaga alati olnud üks tähtsamaid valdkondi, mille nimel pingutada. Oleme edukalt seisnud selle eest, et kõrgharidus oleks Eestis kõigile kättesaadav, ja kavatseme jätkuvalt toetada poliitikat, et õpetaja vastutusrikas töö oleks vääriliselt tasustatud. Sest pedagoogide hoole alla usaldame ju  kõige kallimad ja tähtsamad – oma lapsed.

Kuigi maailm muutub ja õppemeetodid muutuvad ühes sellega, jääb midagi siiski ka püsivaks. See on õpetaja – kooli süda.

Kaunist algavat õppeaastat!

AIVAR KOKK, riigikogu maaelukomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus