Head kaaslinlased

Tahan teid tänada selle toetuse eest, mida olete mulle mitmel erineval moel osutanud viimasel nädalal linnavolikogus tõusnud poliitilise tuulepuhanguga seoses. Tunnen praegu samasugust südamest tulevat toetust kui siis, kui te mulle appi tulite ning andsite toetusallkirja kahetasandilise raudteeülekäigu ehitu-seks. See oli ju alles sügisel. Tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et ülekäiku projekteeritakse ning avalik arutelu erinevate variantide üle toimub 8. augustil ning projekt ise valmib sep-tembrikuus. Selle asemel, et tegeleda praegu aktiivselt ülekäigu ehituseks vajalike investeeringute otsimisega, tuleb kahjuks pü-herdada kohalikus mudaloigus.

Ühe omavalitsusjuhi, linnapea jaoks ei saa olla suuremat tunnustust kui linnaelanike toetus. Vaid see ja ei miski muu kin-nitab, et otsused, mida linna juhtimisel on tehtud, on õiged ja õig-lased. Ühtlasi kutsun siinkohal linnavolikogu üles mõistlikele sammudele, mis lähtuvad eelkõige linna arengueesmärkidest, mitte aga soovist maakonnakeskus sügiseste valimiste eel uudismaaks künda.

Olen õnnelik, et viimastel aastatel on Jõgeva kogu linnarahva toel edasi arenenud. Olen veendunud, et lähiaastatel kujuneb Jõgevast Viljandi, Paide või Rakverega võrreldav maakonnakes-kus, kus on korrastatud kesklinn, hoolitsetud linnapark, maa-konnastaadion, turvaline raudteeületusvõimalus, bussijaam ja kättesaadav avalik tualett. Kõik see, mida Jõgeva linn on juba pikka aega vajanud. Praegune linnavolikogu ja linnavalitsus on selle eesmärgi saavutamiseks viimastel aastatel sihikindlat tööd teinud.

Head sõbrad ja koalitsioonikaaslased Rahvaliidust. Pöördun teie poole siira palvega kaaluda kõiki argumente, mis teid ärgi-tasid toiminud koalitsiooni lõhkuma. Ehk on abi sellestki, kui te oma südametunnistusega enne nõu peate ja alles siis sõnad lendu lasete. Sõnad ja laused on kerged lendu minema, neid muuta või tagasi võtta aga väga raske.

Viktor Svjatõ?ev,
Linnapea

blog comments powered by Disqus