Harrastuskalameestele valmis Voore paisjärve äärde puhkekoht ja paadisild

Täna avatakse Voore paisjärvel harrastuskalastajate puhkekoht, mis on maakonna esimene sellelaadne rajatis.  Lisaks puhkepaviljonile, kalade puhastamise ruumile ja tualetile on ehitatud ka paadisild ning ostetud paadid.

Püütud kala kohapealseks väärindamiseks on siin nüüd olemas grillialus ja suitsuahi. Eelnevalt on samasse rajatud liivarand, võrkpalliplatsid ning paigaldatud jalgrattahoidjad. Tulevikus kavatsetakse täiendada  taristut kergtee ja parklaga.

Kui kalamees läheb paadiga järvele ning tuleb saagiga tagasi, võib ta kala kohapeal ära rookida, tükeldada ja grillida või suitsutada. Ka väike lepapuuvaru on edaspidi kohapeal olemas.  Ujumiseks ei kaldalt vette hüppama — olemas on korralik paadisild ning ka kuus paati. 

Järves kala jagub

Harrastuskalastajate puhkekoha ja paadisilla rajamist rahastati Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava meetme “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames. Projekti menetles Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ehk nn kalanduse-Leader. Raha taotles Saare vallavalitsus. Saare vallavanem Jüri Morozov ütles,  et kokku läks objekt maksma 38 275 eurot, sellest 15 310 eurot kattis vald.

Kohe, kui Voore paisjärv 2006. aastal valmis sai, võtsid kalastajad selle aktiivselt kasutusele. Järvel on juba kolm aastat korraldatud Voore Triibu nimelist talvist kalapüügivõistlust, Peipsi mängude kalapüügivõistlust ja   Eesti meistrivõistlusi harrastuskalapüügis. Samuti plaanib vald tuua Saare järve äärest Voorele üle “Saare särje” ehk noorte meistrivõistluse harrastuskalapüügis. Seda üritust korraldas varem Saare Mõisa Arendajate Selts, vald jätkab nüüd ettevõtmist.

Voore paisjärves kala jätkub. Pikk lõik Kullavere jões puhastati ja jõgi on nimetatud lõheliste veekoguks. Kullavere jõkke asustatud jõeforell kasvab jõudsalt, näitavad püügid. 

Kergtee külakeskuse ja külalistemaja vahele

Kes paadilaenutusega tegelema hakkab, pole veel täpselt kokku lepitud. On võimalik, et selle töö võtab enda peale Voore Aktiviseerimiskeskus või hoopis külalistemaja. Vallavanema sõnul sõltub kõik sellest, kes pakub sobilikumaid tingimusi.

Jüri Morozov märkis, et valminud harrastuskalastajate puhkekoht on üks Voore puhkeala arendamise etappidest. Lisaks on plaanitud veel kergtee rajamine puhkealale ning rannaala korrastamine.

Kergtee rajamiseks Voore külalistemaja ja külakeskuse vahele on vald esitanud taotluse siseministeeriumi. Nimetatud tee läbib ka rannaala ja nii saaksid puhkajadki ohutult liigelda.    


Vallavanema sõnul ei ole väikesse Saare valda otstarbekas rajada suurt staadioni ega spordikompleksi, küll aga toimivad edukalt kohalikul loodusressursil baseeruvad rajatised (loodusõpperajad, erineva suunitlusega puhkekohad, tervisespordirajatised, vaatetornid jne). Kaunist loodust ja rahulikku keskkonda jätkub Saare vallas piisavalt, et pakkuda seda ka meie külalistele.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus