Haridusvõrgu ümberkorraldamine lükkub edasi

Kuna Tartu halduskohus peatas Põltsamaa vallavolikogu otsuse kehtivuse, mis nägi ette valla haridusvõrgu ümberkorraldamise 1. septembriks 2020, ei saa vallavalitsus jätkata reformi läbiviimist soovitud tähtajaks.


27. veebruaril võttis Põltsamaa vallavolikogu vastu otsuse haridusvõrgu ümberkorraldamisest, mis nägi ette 2020. aasta 1. septembriks valla koolide liitmise Põltsamaa ühisgümnaasiumiga ja lasteaedade ühendamise ülevallaliseks Põltsamaa lasteaiaks.  
Otsust oli võimalik vaidlustada Tartu halduskohtus ja seda õigust kasutas neli Puurmani, Aidu ja Pisisaare lapsevanemat, kes palusid kohaldada otsusele esialgse õiguskaitse. Kohus rahuldas õiguskaitsetaotluse 3. aprillil. 
Põltsamaa vallavolikogu kavatseb tunnistada kehtetuks 19.12.2019, 27.02.2020 ja 30.03.2020 otsused ning asub koostöös vallavalitsusega ette valmistama haridusvõrgu ümberkorraldamist 2021. aasta sügiseks.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus