Haridus mitmekülgsemaks

Mida kõike meie gümnaasiumid küll välja ei mõtle, et aga õpilasi juurde saada! Selles pole midagi taunimisväärset, vastupidi, mida rohkem võimalusi, seda parem õpilastele. Sest siis saab igaüks vastavalt oma huvidele valida ka õppesuuna.

Mõnikord läheb pilt päris kirjuks ja 9. klassi lõpetanud 16-17aastane pole veel nii väljakujunenud isiksus, et osata otsustada. Kuid valiku tegemisel saavad abiks olla lähedased – nii lapsevanemad, õed-vennad, sõbrad kui ka karjäärinõustajad ja muidugi kool ning klassijuhatajad.

Põltsamaa ühisgümnaasium on valinud IT-õppe koostöös Tartu kutsehariduskeskusega ning lisanud veel erialasid.

Võimalus saada retkejuhi paberid Luua metsanduskoolis ning gümnaasiumiharidus Palamuselt mullu sügisel õppureid sellesse suunda ei toonud. Küllap olid lapsevanemad seisukohal, et n-ö puhas humanitaar- või reaalkallak on kõige olulisem. Kahjuks sageli mitte, kutseõppeasutustes on viimasel ajal väga palju noori, kes õppinud aasta gümnaasiumis ja tulnud siis eriala omandama.

Näis, kuidas Põltsamaa õpilastel Tartus läheb!

4. september 2014

blog comments powered by Disqus