Haridus- ja teadusministeeriumi töötajad külastasid Jõgevamaad

Põltsamaa Ametikooli direktor Viive Kibena rääkis haridus- ja teadusministeeriumi esindusele, et õppetingimuste tänapäevasemaks muutmiseks  vajaksid kaasajastamist kokanduse, autoõpetuse ja ehituse eriala laborid.  “Põltsamaa Ametikooli õpilased oskavad oma õpetajate käe all suurepäraselt toitu valmistada, kuid kindlasti oleks neile praktiseerimiseks tarvis märksa  kaasaegsemat  köögitehnikat,” rääkis kohtumisel osalenud Jõgeva maavanem Aivar Kokk.

Viive Kibena rääkis ka kavatsusest renoveerida ühiselamu selliselt, et igas kolmetoalises plokis oleks oma köök, du?iruum ja tualett.

“Haridus-ja teadusministeerium peab oluliseks, et kutseharidusmaastikul väärika koha leidnud Põltsamaa Ametikool edasi areneks. Mõistagi jätkub riigipoolne toetamine ja usutavasti saab see kool ka rohkem Euroopa Liidu fondide rahasid, ” lausus asekantsler Madis Lepajõe.

     Viive Kibena ja Põltsamaa Ametikooli direktori asetäitja õppealal Tambet Valdma rääkisid, kuidas selles õppeasutuses on korraldatud eelkutseõpe põhihariduseta noortele, mis võimaldab omandada nii põhihariduse kui ka esmateadmised kutseoskustest. Täiskasvanute täiendkoolitusest andis ülevaate täiskasvanute täiendõppe ja kursuste juhataja Mart Vahesoo. Asekantsler Madis Lepajõe arvates on Põltsamaa Ametikool selliste õppimisvõimaluste pakkumisega hästi toime tulnud.

Madis Lepajõe kiitis ka ametikooli osalemist Kesk-Eesti kutseõppeasutuste vahelises koostöös. “Pean mõistlikuks, et hoidutakse asjatust konkurentsist kutseõppeasutuste vahel ja aidatakse ühiselt kaasa, et ühe või teise eriala õpetamiseks oleksid kõige paremad tingimused ühes kindlas ametikoolis,” ütles ta. 

     Luua Metsamajanduskoolis tutvustati haridus- ja teadusministeeriumi esindajatele viimati ehitatud hooneid: 2005. aastal valminud ühiselamut ja kaasaegset õppetöökoda, mis avatakse 28. septembril. Direktor Haana Zuba teavitas ka õppeasutuse tõsisematest probleemidest. “Senini oleme õpilasi toitlustanud Luual asuvas eraettevõttes, kuid kool vajaks siiski oma sööklat. Tarvis oleks ka kaasaegset spordisaali, sest praegune võimla ei vasta ei õpilaste vajadustele ega kaasaegse huvitegevuse nõuetele.  Avar ja nägus võimla, kus mitmekülgsed võimalused sportimiseks, aitab ennetada ka noorte huvi tekkimist alkoholi ja narkootikumide vastu,” rääkis metsanduskooli direktriss.

“Asekantsler Madis Lepajõe ning haridus- ja teadusministeeriumi töötajad veendusid meie murede tõsiduses ja loodetavasti arvestavad nendega, kui hakkavad tulevaks aastaks rahade jaotamist planeerima, ” märkis ta.

        Põltsamaa asuvas Allika Avatud Noortekeskuses, mis on esimene oma maja saanud noortekeskus Jõgevamaal, huvitus haridus- ja teadusministeeriumi esindus, kuidas selles asutuses on noorsootööks kasutatud Euroopa Liidust laekunud rahasid. Põltsamaa Muusikakoolis oldi aga vestlusringis Põltsamaa piirkonna omavalitsusjuhtidega

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus