Hakakem äikesevaatlejateks!

Aastal 2006 osales selles üle Eesti kokku 155 huvilist, andmeid laekus 83 vaatlejalt, seega enam kui pooltelt registreerunutest, mida võib pidada esimese aasta kohta igati heaks tulemuseks. Kokku teostasid Eesti Äikesevaatlejate Võrgu vaatlejad üsna põuaseks ja äikesevaeseks kujunenud suvel ligi 700 vaatlust. Kõige äikeselisemad kuupäevad 2006 vaatlushooajal olid 20. ja 21. august ning 1. oktoober, mil äikest märgiti 13 maakonnas, väga palaval 10. juulil esines seda 12 maakonnas. Kokku laekus usaldusväärseid andmeid äikese esinemise kohta Eesti territooriumil 53 päeva kohta. Äikesega kaasnevatest ohtlikest nähtustest märgiti pagituuli 72 korral ning rahet 35 korral. Läänesaartel märgiti 5 korral vesipükse, Kagu-Eestist teatati kahest võimalikust keravälgujuhtumist.

Võrk tihedamaks

Alanud aastal on plaanis vaatlusi jätkata tihedama vaatlusvõrguga. Lisaks 61 vaatlusi jätkavale eelmise aasta vaatlejale on oodatud osalema kõik ilma- ja loodushuvilised, sõltumata vanusest ning tegevusalast. Vaatlustega liitujate ülesandeks on äikeste ja nendega kaasnevate ohtlike nähtuste ning kahjustuste registreerimine oma kodukohas.

Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat ilmavaatluskogemust või põhjalikke teadmisi äikesest, oluline on vaid huvi ja valmisolek lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamiseks. Kõik projektis osalejad saavad eestikeelsed vaatluslehed ning juhendi, mis kirjeldab täpselt, mida ja kuidas vaadelda ning kuhu andmed märkida. Vastavalt võimalustele võib piirduda väiksema arvu oluliste vaatlustega või viia läbi ka detailsemaid lisavaatlusi. Seejuures kõige olulisemate vaatluste teostamiseks pole vaja mingeid instrumente peale tavalise kella äikese alguse- ja lõpuaegade määramiseks.

Samas kohas

Ideaalis peaksid kõik vaatlused olema teostatud samas kohas (vaatleja kodukohas), kuid see pole hädavajalik, näiteks suvel nii linna- kui maakodus viibivad inimesed võivad vaadelda vaheldumisi mõlemas. Osaleda võivad ka need huvilised, kel pole võimalik kogu suve vaatlusi läbi viia, sel juhul märgitakse vastavale lehele kuupäevad, mille kohta andmed puuduvad. Kogutud andmeid võivad vaatlejad saata vastavalt võimalusele tavaposti või e-mailiga, pärast iga äikest, iga kuu lõpus või kogu suve andmed sügisel korraga.

Äikesevaatluste teostamine annab igale loodushuvilisele võimaluse osaleda teaduslikult olulise ja vajaliku info kogumises ning saada samal ajal ka lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamise kogemus. Kuna äike pole meil isegi suvel igapäevane nähtus ning vaatlusmetoodika on võimalikult lihtne, ei tohiks vaatlustes osalemine muutuda liialt aega nõudvaks või koormavaks. Kõik, kes soovivad äikesevaatlustes osaleda, saavad oma nõusolekust teatada 15. märtsini 2007 aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia Instituut, Vanemuise 46-326, Tartu, 51014 või e-mailiga aadressil seenno@ut.ee. Internetis saab lähemat infot nii äikese, vaatlusvõrgu kui 2006 aasta vaatlustulemuste kohta Eesti Äikesevaatlejate Võrgu kodulehelt aadressil http://www.zone.ee/funnelcloud/eav_index.htm.

Ootame aktiivset osavõttu nii täiskasvanutelt kui ka kooliõpilastelt!

SVEN-ERIK ENNO,
Eesti Äikesevaatlejate Võrgu koordinaator

blog comments powered by Disqus