Haigruotsija ootab teateid

 

1990. aasta mais võeti allakirjutanu ettepanekul esimesena Eestis kaitse alla Kadrina valla Vandu hallhaigrukoloonia.  Kaitse-eeskirja mittetäitmise tõttu on Vandus kõik pesapuud maha saetud. Kurva saatusega kolooniaid on kodumaal veelgi. Nii tekkiski mul 2006. aasta sügisel mõte viia kodumaa haigrukodud kaitse alla ning uurida lähemalt  nende lindude elu-olu.

Ongi kaugetelt maadelt tagasi meie looduse ühed pärlid – hallhaigrud ja haigruotsijal on algamas kuues hooaeg. Kokku on teateid haigrutest tulnud üle kuuesaja ja kaardil on juba 55 kindlat Eestimaist kolooniat, mis tähendab seda, et oleme kolooniate kaardistamisel lõpusirgel. Kolooniate koguarvuks Eestis pakun umbes 60.

Eesmärk on kaardile saada kõik kolooniad, kaardistada pesitsusaegsed (aprill-mai-juuni) ja pesitsusjärgsed (august-september-oktoober) toitumispaigad.  Samuti võiksid meie haigrukolooniad olla lageraiekeelu all. Haigruprojekti lõppsõnaks peaks olema haigrute elu-olu tutvustav raamat haigrute maailmast.

Kõik haigruteated Jõgevamaalt on teretulnud. Ootan teateid uute kolooniate, samuti üksikpesitsejate kohta. Samuti on oodatud kõik lennusuunad, et leida üles uusi kolooniaid. Samuti huvitavad haigruotsijat kõik toitumispaigad. Teadete puhul on tähtis edasi anda ka haigruvaatluste tegemise täpne koht ja aeg. Haigruteated võib saata aadressil marek53@hot.ee või edastada telefoninumbril 3220 662.

MAREK VAHULA

blog comments powered by Disqus