Haiglate liit soovitab säilitada üldhaiglatel neli valvearsti

Haiglate liit toetab tervishoiutöötajate ressursi ratsionaalsemat kasutamist, kui sellega ei halvene arstiabi kvaliteet ja kättesaadavus. Paindlik valvetöö korraldamine on kindlasti nii patsientide, arstide kui ka haiglate huvides.

Selleks, et säilitada erakorraliste haigete ravi kvaliteeti vähemalt senisel tasemel, tegi haiglate liit Sotsiaalministeeriumile haiglate valmisolekutasude ümberkorraldamiseks ettepaneku säilitada üldhaiglatel kaks koefitsiendiga 1,0 tasustatavat valveringi ja lisaks kaks koefitsiendiga 0,5 tasustatavat valveringi.

Haiglate liit juhtis Sotsiaalministeeriumi tähelepanu vajadusele arvestada erisusi üldhaiglate valvetöö rahastamisel, võttes aluseks nii haiglate tegelikke töönäitajaid kui ka piirkonnast tulenevat eripära.

Eesti Haiglate Liit esitas omapoolsed ettepanekud Sotsiaalministeeriumile sotsiaalministri 2004. aasta 19. augusti määruse “Haigla liikide nõuded” muutmise määruse eelnõus esitatud muudatus- ja täiendusettepanekute osas.

URMAS SULE,
Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus