Haiglad vaagisid koostöövõimalusi

Teisipäeval peeti maavalitsuses nõu, kuidas kolm maakonnas tegutsevat haiglat saaksid rasketes majandusoludes koostööd teha. Kõneaineks oli ka idee, et tublimatele ja võimekamatele arstidele võiksid tööd pakkuda erinevad haiglad.

Jõgevamaa haiglaravi hetkeolukorra ja tulevikuväljavaadete teemalisel nõupidamisel osalesid SA Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdder, SA Põltsamaa Tervis juhataja Merle Mölder ja SA Mustvee Tervis juhataja Minni Tarum.

„Praegu on peaeesmärgiks Jõgevamaa raviasutuste püsimajäämine keerulistes majandusoludes. Seetõttu on mul hea meel kõikide haiglajuhtide tõsisest ja perspektiivitundega suhtumisest haiglate käekäiku ja arendamisse,” lausus arutelu korraldanud maavanem Aivar Kokk.

Tema sõnul vaeti mitmeid ideid haiglate vahelise koostöö parandamiseks. Haiglad võiksid kallist meditsiiniaparatuuri ühiselt osta eeldusel, et seda saab ühest paigast teise vedada. Väga oluliseks pean ka Jõgevamaa arstide kogemuste ja võimete maksimaalset ärakasutamist. Näiteks võiksid tublimad arstid patsiente mitmes haiglas nõustada ja ravida,” ütles maavanem.

SA Põltsamaa Tervis juhataja Merle Mölder peab arstide töötamist erinevates haiglates igati heaks mõtteks.

 „Teades aga näiteks meie raviasutuses töötavate erialaarstide tihedat töögraafikut, on karta, et neil ei jätku selleks aega. Küll aga oleks mõeldav, et meie haigla arsti puhkuse ajal käiks teda asendamas Jõgeva haigla arst või vastupidi. Sellist võimalust oleme Jõgeva haiglale ka välja pakkunud,” lisas Mölder.

„Tegemist on ühe maakonnaga, seepärast on ka siinset tervishoiu- ja meditsiinielu vaja tervikuna käsitleda. Kolme linna haiglajuhtide ja ka teiste arstide mõttevahetused, probleemidele lahenduse otsimine ja ka diskussioonid on väga vajalikud,” kinnitas SA Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdder.

Järgmine Jõgevamaa haiglajuhtide nõupidamine saab teoks Mustvees.     

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus