Haigekassa suunab inimesed postimajja

Haigakassa avalike suhete juhi Anne Osveti sõnul on kõikides internetiühendusega Eesti Posti postkontorites võimalik haigekassa avaldusi ja blankette saada ning sisuline otsesuhtlemise vajadus haigekassaga on niikuinii kahanenud minimaalseks.

 ?Sulgemise tingib ravikindlustuse andmete elektrooniline vahetamine eri ametkondadega. Õpilaste ja üliõpilaste kindlustusandmeid vahetab haigekassa Haridus- ja Teadusministeeriumiga, töötu abiraha saavate inimeste andmeid Tööturuametiga, töötuskindlustust saavate inimeste andmeid Töötukassaga. Pensionäride ja lapsehooldustasu saajate kindlustusandmeid saab haigekassa Sotsiaalkindlustusametist, FIE-de kindlustusandmeid Maksuametist. Selle aasta esimesel poolaastal läks käima ka elektrooniline andmevahetus Kaitseressursside ametiga ajateenijate andmete vahetamiseks.

Tööandjatele on loodud vastav Interneti-põhine rakendus töötajate kindlustusandmete elektrooniliseks edastamiseks haigekassale. Selle tulemusena ei pea kindlustatud inimene enam ise haigekassaga otse suhtlema,? rääkis Osvet.

Kohaliku tasandiga kooskõlastamata

Jõgeva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Monika Aasa on hämmingus: ?Märtsis ju otsustas haigekassa juhatus vastavalt sotsiaalminister Jaak Aabi ettepanekule maakondlike büroode sulgemine peatada!? Aasa ei mõista, miks haigekassa teeb nüüd otsuseid vaikselt ja tagaselja, ilma kohaliku tasandiga kooskõlastamata.

Kiri Jõgeva büroo sulgemises kohta jõudis maavalitsususse veebruaris ja just sotsiaalministri sekkumine ning lubadused olid need, mille tõttu tookord jäi Tartusse saatmata protestikiri põhjendustega, miks kohalikku bürood vaja on.

?Jõgeva büroo asub ühes hoones Pensioniametiga. Näiteks represseeritutel on võimalik sel juhul hambaravihüvitise saamiseks pöörduda samal päeval mõlemasse asutusse. Sündinud laste arvelevõtmine on ametiasutuste lähestikku paiknemise tõttu samuti kliendile lihtsam,? seisab kirjas.

Monika Aasa sõnul tuleb klient või koostööpartner büroosse tihti mitme küsimusega ja tavaline postitöötaja ei oska inimesi kindlasti nõustada väga paljudes küsimustes.

?Büroos saab esitada mitmeid selliseid taotlusi, mida sidejaoskonnas ei saa,? jätkab Aasa. Need on näiteks abivahendikaardi taotlemine, ravimiavaldused, avaldus pereliikme arvele töövõimetushüvitise kandmiseks, kui hüvitise saajal puudub arve, tõend omavalitsusele töövõimetushüvitise saamise kohta, hambaravi arve kinnitatud koopia, kindlustatuna arvele võtmine invaliidistumise korral kohe, mitte registri kaudu, EL maades ravikulu tagasisaamise avaldus.

Protestikiri läks teele

Anne Osvet kinnitas Vooremaale, et on vaid üksikud erandjuhud, mille pärast inimene edaspidi Jõgeva asemel Tartusse peaks sõitma: näiteks esmakordselt  vabatahtliku ravikindlustuslepingu sõlmimiseks. Samas märkis Osvet, et aastas sõlmitakse seesuguseid lepinguid väljaspool Tallinna umbes 60, mitte rohkem.

?Kõik muud toimingud saab ravikindlustatud inimene korda ajada kas posti teel või Interneti vahendusel. Ravikindlustust puudutavatele küsimustele saab inimene vastuse, helistades  haigekassa kliendiinfo telefonile 16 363,? kinnitas Osvet.

Jõgeva maavalitsuse kirjas seisab omakorda, et infotelefoniga on probleeme, kuna klient ei saa tihti jutust aru, sest ei valda teemat. Monika Aasa arvates on Jõgeval ikkagi vaja kohalikku bürood, kus klient saaks täiendavat infot ja vajadusel ka abi.

Maavanem Aivar Kokk kinnitas Vooremaale, et maavanemad ei nõustu kohalike büroode sulgemisega. ?Viimane kord kui haigekassa juhatuse esimees meile esines, pakkusin ma välja, et haigekassa võiks tulla meie majja,? ütles Kokk. Täna hommikul läks Jõgeva maavalitsusest protestikiri Haigekassa poole teele.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus