Häid ideid võiks anda iga päev

Põltsamaa vallavalitsus käivitas taas mõttekorje, kui oodatakse elanike ideid ja ettepanekuid, mida järgmisel aastal kaasavast eelarvest rahastada. Kui läinud aastal võis mängida 50 000 euroga, siis tänavu tuleb hakkama saada 20 000ga.
Põhjus, miks pidi sel korral summat kõvasti kärpima, on ilmselge. Nimelt pole erakordsel aastal võimalik nii palju rahakotiraudu avada ja erakordseid või kalleid projekte võib vaid unes näha. Ent sellegi poolest saab esitada ideid, mis hõlmavad külamajade, mänguväljakute rekonstrueerimist, teede või parklate korda tegemist, kõigile huvipakkuvate ürituste korraldamist ja muid mõtteid, mida kogukonna tarbeks ära teha.
Paraku on tõsi, et 20 000 euroga saadi hakkama ülemöödunud aastal ja tuleb hakkama saada ka tänavu. Ent sama tõsi on see, et pisuke rahasumma seab teatud piirangud ning tekib küsimus, ehk saaks selle summaga teha midagi hoopis mõistlikumat.
Ka hääletamine on tihtilugu ebavõrdne, sest linnaelanike tehtud ettepanekuid toetab paratamatult rohkem inimesi kui pisikese küla poolt väljakäidud ideed.
Põltsamaa vallavolikogu opositsioon on samuti kaasava eelarve suhtes ettevaatlik, nentides, et väikese summaga just väga kõrge lennuga ideid ei toeta. Ka pole võitjate ideedest hiljem enam midagi kuulda ning info edasise käekäigu kohta on pigem tagasihoidlik. Lisaks pole tänavu lihtsalt mõistlik ülemäära kulutada, vaid pigem mõelda, kuidas vahendeid võimalikult mõistlikult ja kasulikult rakendada. Pole ju valdade rahakotid kummist. Kui idee on tõeliselt hea, saab seda ellu viia ka mõne aasta pärast, kui ajad paranenud ja rahakotid priskemad.

blog comments powered by Disqus