Gümnaasiumiõpilased saavad end täiendada õpilasakadeemias

Alanud on registreerumine Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kevadsemestri  loengukursustele. Õpilasakadeemiasse oodatakse kõiki teadmishimulisi  gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilasi.

Registreerumine toimub veebiaadressil www.tlu.ee/akadeemia, kust saab infot ka pakutavate kursuste kohta. Õpilasakadeemia on Tallinna Ülikooli juures tegutsev humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste süvaõppekool gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele, kes soovivad ülikooli õppejõudude juhendamisel omandada teadmisi kooliprogrammist laiemas ulatuses ning teha uurimustöid. Õpilasakadeemias õppimine aitab noortel ka selgusele jõuda, mida edasi õppida.

Kursustele saab registreeruda 29. jaanuarini, õppetöö algab 4.veebruaril. Õpilasakadeemias toimub õppetöö kord kuus nädalavahetustel ning ühe kursuse osalustasu semestris on 200 krooni. Iga kursuse parimatel lõpetajatel on võimalik järgneval aastal õppida vabalt valitud kursusel tasuta.

2005. aasta sügissemestril registreerus Õpilasakadeemia loengukursustele ligi 350 gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilast kõigist Eesti maakondadest.

Õpilasakadeemia alustas tegevust 2004. aasta sügissemestril. Akadeemia koostööpartnerid on Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna  Linnavalitsus, Hansapank ja Eesti Õpilasomavalitsuste Liit.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus