GPSiga läheks kohe uuesti!

Jõgevamaa ülemaakonnalist tervisepäeva võib juba traditsiooniks pidada, nii ka Saduküla koolipere ühist osavõttu sellest. Traditsiooniliselt moodustati segavõistkonnad, kus ühiselt ülesandeid täites ja üksteist aidates tegutsesid vanemate klasside õpilased koos oma väikeste kooliõdede-koolivendadega. Ka tegutsemispiirkond oli tuttav: kooli ja koduküla ümbrus.

Uudne ja elevust tekitav oli seekord orienteerumismängu abivahend ? GPS. Tänu õpetaja Eha Kulla entusiasmile olid kõik kuus võistkonda targa abimehega varustatud ja kaptenitele seadme kasutaminegi selgeks õpetatud. Umbes viie kilomeetri pikkusel teekonnal tuli leida 14 ümbruskonnas asuvat punkti. GPSiga tuli määrata oma asukoht maastikul ja läbida kõik punktid.

Igas punktis tuli lahendada ülesanne, mille vastus tuli märkida ristsõnasse. Küsimused, mille koostamisel oli eestvedajaks õpetaja Tiina Kokk, puudutasid matemaatikat (tuli arvutada ukse pindala), tööd kompassiga (tuli määrata ilmakaari ja asimuuti); vaja läks liiklusmärkide tundmist, teadmisi ümbruskonna kohta ning ka lihtsalt nutikust. Kunstiannegi tuli kasuks, kuna viimase ülesandena joonistasid kõik võistkonnad tervisliku toitumise teemalise plakati.

Võistluse puhul ei olnud oluline ülesannete täitmisele kulutatud aeg, vaid lahenduste õigsus ja meeskonnatöö ? grupp pidi liikuma koos ja kedagi ei tohtinud maha jätta ega ?ära kaotada?.

Kõik võistkonnad läbisid punktid ja lahendasid ülesanded, parimateks lahendajateks tunnistati Kaur Käämeri ja Maris Truusa võistkonnad. Tervislikke auhindu jagus kõikidele võistlejatele.

Parimaks tänuks korraldajatele olid laste rõõmsad näod ja valjuhäälne “Läheks või hommepäev uuesti!?, “Läheks või kohe!?

TIIU KIRSIMÄE,
Saduküla Põhikooli õpetaja

blog comments powered by Disqus