FIE peab järgima kindlaid mängureegleid

Trepimeister Peeter Kalme on ettevõtlik mees. Ta on juba üle seitsme aasta tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE). Oma kodukohas Siimustis on ta lehmalauda ümber seadnud puutöökojaks ja muretsenud sinna korraliku sisseseade. Peetri töö on nõutud kaup. Tellimusi on nii palju, et ühes abilistega teab ta oma tööplaani mitu kuud ette.

FIE-staatus on talle võimalus olla iseenda peremees, tegelda täpselt sellega, mida ta tahab ja omateenitud kasum oma äranägemise järgi ära kasutada. Kõlab hästi?

Aga mitte alati pole mehel nii hästi läinud. Ta alustas erinevate firmade all nii Tallinnas kui mujal Eestis ehitustel töötades. ?Kord oli tööd ja kord ei olnud. Siis oli raha saamata, või olid kodust ja perest eemal. See oli küllalt nigel,? meenutab Peeter algusaastaid. Ajapikku õnnestus mehel hankida endale tööriistad, kogemused ning palju rahulolevaid kliente ? mees alustas väga tagasihoidliku algkapitaliga.

Ehkki enda FIE?ks registreerimine vältab vaid 5 minutit, see on lihtsaim ettevõtlusvorm ja nii mõneski valdkonnas on võimalik alustada tõepoolest nullilähedase kapitaliga, eksisteerivad siingi mõned reeglid ja nende vastu eksimine võib lõppeda kulukalt.

Raamatupidamine olgu korras

Üks kord aastas, hiljemalt 31. märtsil, peab FIE esitama eelmise aasta tuludeklaratsiooni. See eeldab, et eelmise aasta jooksul ise väljastatud arved ning ostetud kaupade-teenuste eest saadud t?ekid on kõik alles ja raamatupidamises arvel. Nimelt tuleb tulude-kulude vahe ehk tekkinud kasumi pealt maksta nii tulu- kui sotsiaalmaks. Jõgeva Maksuameti maksunõunik Heli Müürsepa sõnul on need summad sõltuvalt kasumist sageli päris suured ja selliste kohustuste avastamine olukorras, kus raha on tegelikult juba ammu kulutatud, väga ebameeldiv üllatus.

?Sa pead ennast viima korralikult kurssi, mis kohustused sul tekivad ja millega sa üldse tegelema hakkad. Mitte nii, et sa lähed Maksuametisse, registreerid ennast FIE?ks ja siis pärast avastad, et sul on seda vaja maksta ja toda vaja maksta.? paneb Kalme algajatele ettevõtjatele südamele ja toob välja FIE olulise erinevuse firmast: ?Kui sa millegagi mööda paned, siis vastutad kõige oma isikliku varaga. Maksuametnikud võivad sul kõik käest ära võtta, kui tahavad. Kui firma läheb pankrotti, siis sinu isiklik korter jääb alles.?
Raamatupidamist, aruandlust ja maksude maksmist tasub võtta tõsiselt.

Siiski pole FIE raamatupidamine raketiteadus, millega riik ettevõtjale koti pähe tõmbaks. Erinevalt firmast on võimalik FIE?l kasutada nn kassapõhist raamatupidamismetoodikat, mis tähendab, et arvet tuleb pidada ainult tegelikult saadud või välja makstud raha eest. Kohustused, mille eest pole raha veel laekunud-makstud, raamatupidamises ei kajastu. Kasum võetakse kokku üks kord aastas. Nii on raamatupidamine igaühele jõukohane.

Raamatupidamine muutub keerukamaks siis, kui käive ületab 250 000 krooni. Sel juhul peab FIE registreerima end käibemaksukohuslaseks ning hakkama pidama ka käibe-maksuarvestust. Varasematel aastatel ise raamatupidamist teinud Kalme tunnistab, et äri edenedes on raamatupidamine tema jaoks keeruliseks muutunud ja nüüd ta seda enam ise ei teegi. ?Sellest aastast olen käibemaksukohuslane. Nüüd teeb minu raamatupidamise üks FIE?st raamatupidaja, kes teeb iga kuu ka käibedeklaratsiooni maksuametile.?

Aastaid tagasi, kui mehel oli igakuiseid pabereid vähem, abitööjõudu ehitustel vaja ei läinud ja käibemaksukohustust polnud, tegi mees raamatupidamise ise ära: ?Kvartalis korra maksin sotsmaksu avansilist ettemakset. Iga kuu ma raamatupidamisega ei tegelenudki, hoidsin t?ekid alles, kord aastas esitasin nende põhjalt tuludeklaratsiooni.?

?Igaks juhuks? ei tasu FIE olla

Lisaks Maksuametile saab füüsilisest isikust ettevõtjaks registreerida end ka äriregistris. Paraku ei teavita äriregister ettevõtjaid maksukohustustest ja nii mõnigi FIE elab seetõttu aastakese justkui maksuparadiisis. ?Äriregistri kandega tekivad täpselt samasugused kohustused nagu Maksu- ja Tolliameti kandega,? selgitab Müürsepp ja tõdeb, et väga paljudele on suureks üllatuseks, et tal on avansilise sotsiaalmaksu kohustus või üldse deklareerimise kohustus? Pahatihi avastataksegi maksukohustus alles siis, kui viivised juba tiksuvad.

?Palju probleeme inimestega, kellel on mingist ajast jäänud FIE registrikanne, aga kes tegelikult ei tegutse. Igal aastal tuleb talle meelde tuletada et tal on kohustus oma tulud deklareerida, ta tuleb teeb lõpuks oma kriipsudega deklaratsiooni vormi ära ja siis?? kirjeldab Müürsepp tüüpstsenaariumi, kuidas inimesed avastavad oma maksukohustuse.

Isegi kui Äriregistris registreeritud FIE pole minutitki tegutsenud ega sentigi raha teeninud, peab ta iga kvartal maksma 693 krooni sotsiaalmaksu avansilist makset ? kui ta just kusagil mujal ei tööta ning tema eest makstav sotsiaalmaks seda summat ei ületa. See tähendab, et juba pelk registrisolek võib töötule maksma minna 3000 krooni aastas! Sõltuvalt kasumist tuleb järgmisel tegevusaastal hakata maksma ka tulumaksu avansilisi makseid ning juhul, kui tekib kasum ? siis selle pealt peavad tulumaksu ja sotsiaalmaksu maksma kõik. Kui suured need summad täpselt on, selgub tuludeklaratsioonist.

Maksukohustus tuleb kalkuleerida oma äriplaani sisse. ?Konkurents on tihe ja kui sa väga odavalt teed, siis pole oma äril tegelikult enam mõtet ? mine parem kusagile firmasse tööle ja sa teenid rohkem,? ei tasu Kalme hinnangul maksukoormust alahinnata.

Alustav ettevõtja peaks Kalme sõnul arvestama sellega, et mitte iga tehing ei too loodetud kasumit: ?Näiteks ehitusettevõtjana võid sa küll siseviimistluse ära teha, aga kui hiljem omaniku või tellijaga tehtut üle vaadates ilmnevad puudujäägid, siis sa pead võib-olla kõik ümber tegema. Ajakulule lisaks materjalikulu. Väikese tegijana läbilöömiseks on vaja algkapitali, tööriistu, oskusi. Ja see on väga, väga raske.?

Jõgeva teenindusbüroo juhtivspetsialist Heli Müürsepp soovitab alustaval ettevõtjal kindlasti läbi lugeda Olavi Kärsna ?Füüsilisest Isikust Ettevõtja käsiraamatu?.

Oma kogemustele tuginedes soovitab FIE Peeter Kalme pidevalt silma peal hoida internetiportaalil Aktiva.ee: ?Seal on kõik olemas, mida FIE teadma peab.? Nii pole vaja enda kursishoidmiseks käia koolitustel ega otsida käsiraamatust seadusemuudatusi.

Vajadusel võib alati nõu küsida Lõuna maksukeskuse Jõgeva teenindusbüroost.

 

Füüsilisest isikust ettevõtja kohustused

*Tulu- ja sotsiaalmaksu avansilised maksed seaduses ette nähtud juhtudel.

*Tulu- ja sotsiaalmaks vastavalt teenitud kasumile, 31. märtsiks tuleb esitada eelmise aasta deklaratsioonid ja 1. oktoobriks tuleb maksud maksta.
Deklaratsioonid tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei toimunud.

*Raamatupidamist tuleb pidada vastavalt kassapõhisele arvestusmeetodile.
Tulude ja kuludega seotud dokumente tuleb säilitada seitse aastat.

*Käibemaksukohuslasena tuleb pidada ka käibemaksuarvestust, igakuiselt tuleb esitada käibemaksudeklaratsioon ning maksta eelmise kuu eest käibemaks.

*Tööandjana tegutsedes tuleb kinni pidada oma töötajatele makstud palgalt tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse. Arvestada tuleb sotsiaalmaksu ning esitada selle kohta deklaratsioone.

*FIE tulumaksuvaba miinimum on nagu tavainimeselgi 16800 krooni. Omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste müügiga tegelevate põllumeeste tulumaksuvaba miinimum on 45000 krooni, täiendava tulumaksuvabastuse alla ei kuulu aga muu tulu.

*FIE tegevuse lõpetamine ei kustuta ettevõtlusega seotud võlgu, ka mitte maksuvõlga.

*Endine ettevõtja peab tasuma kõik võlad ja intressid.

TIMO TEDER

blog comments powered by Disqus