Europe Direct infokeskus teavitab ka venekeelset elanikkonda

Europe Direct Jõgeva infokeskus peab alanud aastal Euroopa Liidu alase teabe jagamisel ja nõu andmisel eriliselt olulisteks sihtrühmadeks kooliõpilasi, erinevate mittetulundusühingute liikmeid ja Peipsi äärset venekeelset elanikkonda.

Tegevuse planeerimisel lähtutakse Euroopa Komisjoni 2011. aasta strateegilistest eelistustest, kajastades tegevusi Euroopa sotsiaalse turumajanduse säilitamise, majanduskasvu taastamise, tööhõive tagamise ja kodanikekeskse tegevuskava elluviimise valdkondades.

Europe Direct Jõgeva infokeskuse töötajate Vahur Kuke ja Astrid Pauluse sõnul edastab Euroopa Liitu Jõgevamaal esindav asutus käesoleval aastal infot ennekõike Euroopa Komisjoni tegevuse prioriteetsetes valdkondades toimuva kohta.

Vahur Kukk kinnitas, et möödunud aastal jõudis Europe Direct Jõgeva infokeskus mõndagi ära teha venekeelsete elanike silmaringi avardamisel ja neile olulise teabe pakkumisel. “Mitmed artiklid ilmusid ajalehes Peipsirannik, mille toimetaja Fjodor Maspanov soosib igati eurotemaatika kajastamist. Olen andnud intervjuusid ka populaarse ajakirjaniku Ivan Makarovi toimetatavas Raadio 4 venekeelses saates Raadius. Operatiivsed raadioreportaažid edastati nii Euroopa Päeva tähistamisest Mustvees kui ka euro kasutuselevõtmise temaatikat käsitlenud Jõgevamaa arengukonverentsist. Hea koostöö on välja kujunenud Mustvee Vene Gümnaasiumiga. Tänavu kavatseme Euroopa Liidu temaatikat Peipsiveere venekeelsele elanikkonnale veelgi tuttavamaks teha, kasutades selleks mitmeid meediakanaleid, aga ka vahetuid vestlusi ja kohtumisi,” rääkis Kukk.

2010. aastal esinesid infopunkti töötajad kokku 34 ettekandega, millest 23 sai peetud erinevates Jõgevamaa paikades. Samuti sai Euroopa Liiduga seonduv hästi selgeks 11 Jõgevamaa koolis läbi viidud mälumänguga.

“Meie peamisteks sihtrühmadeks on haridusvaldkonnas maakonna gümnaasiumid ja põhikoolid, samuti Põltsamaa Ametikool ja Luua Metsanduskool, mille lõpetajad jätkavad töö või enesetäiendusega erinevates Euroopa Liidu riikides. Alanud aastal toimub koolide vahel ka  ülemaakondlik Euroopa Liidu teemaline mälumäng. Koolidesse on plaanis paigaldada euroteavituse infostendid, et edastada uuemat Euroopa Liidu tegevusega seotud infot. Teabematerjale edastatakse regulaarselt ka Jõgevamaa raamatukogudele.

Vahur Kukk peab oluliseks ka koostööd kodanikuorganisatsioonide ja -ühendustega, et teavitada nende liikmeskonda Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevatest võimalustest.

“Senisest enam on tarvis pöörata tähelepanu koostööle eakate organisatsioonidega, ennekõike  Jõgevamaa Pensionäride Ühendusega, kelle kaudu info ka teiste sarnaste organisatsioonideni jõuab. Nii saavad kodanikud paremini teada sotsiaalse turumajanduse arendamisest ja kodanikukeskse tegevuskava elluviimisest Euroopa Liidus. Ühtlasi aitame kaasa eakate aktiivsemale kaasamisele igapäevaellu ja vähendame seeläbi nende sotsiaalset tõrjutust,” ütles   infokeskuse töötaja.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus