Euroopa Sotsiaalfondi infopäevad ja fotonäitused toimuvad üle Eesti

Sotsiaalministeerium korraldab kolmandat hooaega kõigis Eesti maakondades Euroopa Sotsiaalfondi infopäevad. Üritustesarja eesmärk on teada anda, mida on tehtud Eesti inimeste arendamise ning tööalase konkurentsivõime tõstmiseks alates 2004. aastast. Samaaegselt infopäevadega avatakse kõigis maakondades fotonäitused piirkonna edukamatest ning huvitavamatest projektidest, mille abil inimesed tööd on leidnud või endale ise töökoha loonud. Näitused avatakse kõikjal kell 9.30, infopäevad algavad kell 10.

Sotsiaalministeeriumi peaspetsialisti Marge Sassi sõnul pole Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektide mõju Eesti arengule lihtne märgata, sest nende toel ei rajata teid ega ehitata maju ? selle asemel arendatakse inimesi. Fotonäitusel näeb näiteks paljulapselise pere lugu, kes asutas laste mänguväljakuid tootva ettevõtte ning lõi seeläbi oma kodukohta hulgaliselt uusi töökohti. Päris igapäevane ei ole ka Eesti Kunstiakadeemia projekt “Arukate toodete disain”, kus muu hulgas on vaegkuuljatele välja töötatud äratuspadi.

Ühtlasi on paljudel fotodel erinevatel koolitustel osalenuid ? näiteks keeleõppelähetustel vene keelt kõnelevaid politseinikke, 9. klassi pooleli jätnud elukutset õppivaid noori, arvutiõpet omandavaid puudega inimesi. Eestis on palju ettevõtteid, kus vaimu- või ka füüsilise puudega inimesed valmistavad maitseainesegusid või pakivad plastmassnõusid.

Euroopa Sotsiaalfondi infopäevad tutvustavad võimalusi elukestva õppe, kutseõppe- ning kõrghariduse valdkonna projektide koostamiseks. Räägitakse tööhõive edendamise võimalustest läbi riskirühmade tööturule tagasi toomise ? projektidest puuetega inimestele, eesti keelt mittevaldavatele inimestele, lastega kodus olnud ning tööturule naasta soovivatele naistele. Infopäeval osalenu teab, millisteks tegevusteks ja kuidas on Euroopa Sotsiaalfondist võimalik toetust taotleda ning milliseid projekte tema maakonnas ellu on viidud. Osalejatel eelnevalt registreeruda: http://www.reiser.ee/index.php?id=50

Jõgevamaal toimub infopäev ja näituse avamine maavalitsuses (Suur 3, Jõgeva) 14. novembril.

Marika Raiski,
Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik

blog comments powered by Disqus