Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatakse ka kolme Jõgevamaa projekti

ERDF ehk Euroopa Regionaalarengu Fond (inglise k European Regional Development Fund) on üks neljast Euroopa Liidu (EL) regionaalpoliitika fondist, mis toetab majanduse ja infrastruktuuride arendamist sh keskkonnainfrastruktuuri arendamist.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kui ERDFist rahastatava keskkonnameetme rakendusüksus, vahendab aastatel 2004-2006 keskkonnainfrastruktuuri arendamiseks kokku 150 miljonit krooni.

VOOREMAA

 

blog comments powered by Disqus