Euroopa nukuparaad Saduküla koolis

Seekord on Saduküla koolis käsil Comenius-projekti “Euroopa nukuparaad” järjekordne projektikohtumine, mille puhul sõitsidki siia õpetajad kolme riigi partnerkoolidest. Selle poolest on aga praegune kohtumine eriline küll, et siinpool on kokku saanud kõigi nelja osapoole esindajad korraga. Regulaarsed projektikohtumised on seni olnud aga küll ühes, küll teises riigis. Nii on Saduküla kooli suurtele ja väikestele enamik praegustest külalistestki juba vanad tuttavad.

Erakordne nädal

Et projekti nimetus on “Euroopa nukuparaad”, siis ongi just nukkudel nelja riigi laste omavahelises suhtlemises oluline osa ning ilmselt võiks asja iseloomustamiseks jutumärke ka mitte kasutada.

Üht tõelist nukkude paraadi ehk suurt nukunäitust võib praegu näha ka Saduküla kooli saalis. Nii need laste valmistatud nukud siis rivis seisavad – ühtedel pead tehtud Eestis ja kehad Belgias, teistel on pead teinud Austria, kehad Saksamaa lapsed, kolmandate nukkude pead on pärit Belgiast, kehad Austriast ning neljandatel pead Saksamaalt, kehad Eestist.

Projekti ühe peamise eesmärgina on tutvustuses nimetatud eri maade laste ja lastevanemate üksteisele lähendamist omavahelise suhtlemise ja ühistegevuse läbi. Nukkude valmistamine ja nendega tegelemine ongi leitud olevat see, mille kaudu saavad lapsed end sõnaliselt, käeliselt, muusikaliselt ja ka läbi liikumise väljendada.

Kui esmaspäeval Saduküla kooli pere ning külalised kooli saalis kokku said, kandsid lapsed samast näituselaualt võetud (käpik)nukkudega ette omapärase kava laulude ning sõnalise osaga nii eesti kui ka inglise keeles. Küllatulnud õpetajad partnerkoolidest laulsid kaheksakesi lastele oma laule, õpetasid laulumänge ning hiljem ka tantse.

Nagu Saduküla kooli poolne projekti koordinaator Tiiu Kirsimäe selgitas, tuleb nädala jooksul, mil kolme maa õpetajad koolis külas on, omavahel ka mõnda aega laua taga istuda ja paberimajandust arendada, sest iga aasta lõpus tuleb üheskoos kokku saada ka aruanne. Kokku kolmest koostööaastast on kaks mööda saamas.

Tõestuseks sellest, et integratsioon toimib mitmeti, näitab Tiiu Kirsimäe meile kauneid mappe laste ja perede vastastikustest kirjavahetustest. Et koolis on sellel nädalal ka loodusenädal “Eesti kaitsealad”, on alumise korruse fuajee seintel ilmekad tutvustused ka Belgia kaitsealade kohta. “Möödunud aastal saatsid partnerkoolid meile loodusenädalaks lindude pilte,” märkis Tiiu Kirsimäe. Nädala teemat järgides viidi külalised kohalejõudmise teisel päeval ekskursioonile Soomaa rahvusparki, mis neile ka igati sügavat muljet avaldas.

Jaak van Hullet teavad kõik

Möödunud laupäeval mindi Sadukülast vastu kaheksale külalisele. Neli õpetajat tuli Austriast, kolm Belgiast ja üks Saksamaalt. Osa külalistest läheb koduteele täna, teised aga homme. Eestimaal oldud päevadesse mahtus peale partnerkoolis Sadukülas viibimise veel mitmeid ekskursioone, sealhulgas ka Palamusele. Austerlannad olid aga saabumispäeval Tallinnas sattunud suurimasse vaimustusse merest, mida neil ju teatavasti ei ole.

Eile õhtuks olid kooli saali lisaks lastele kutsutud ka lapsevanemad, et veeta õpetaja Eha Niglase juhatusel koos külalistega õhtupoolik rahvamuusikaga. “Muusika annab palju juurde,” võib Saduküla rahvas kinnitada kõiki omavahelisis kohtumisi silmas pidades. Et lauludel ja tantsudel on omavahelises suhtlemises tõepoolest suur osa, seda tunnistas juba külaliste ja koolipere esimene ühine päev, millest enamus aega mööduski ühises tantsuringis.

Kõige suuremat elevust suutis aga nii lastes kui ka täiskasvanutes tekitada ainus meessoo esindaja külaliste hulgas Jaak van Hulle Belgiast, kes on ühtlasi käsiloleva projekti koordinaator ning Sadukülas käinud mitmel korral varemgi. Tema sära ja rõõmus meel nakatas kõiki taas.

Et aga projekti lõppeesmärk on tuua nukud koos nende ümber looduga lavale, siis tegid Saduküla lapsed ühe katse juba ära. Järgmiseks aastaks kavatsetakse nukunäidend kokku panna.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus