Euroopa Liit toetab Eesti kalandust järgneval seitsmel aastal 74,6 miljoni euroga

Euroopa Komisjon võttis eelmisel nädalal vastu otsuse, millega määrati kindlaks liikmesriikidele ette nähtud Euroopa Kalandusfondi toetussummad. Eesti riigile kalandussektori arendamiseks eraldatud toetussumma on 74 632 182 eurot. Sellele lisandub ligikaudu 25%-line Eesti riigi poolne kaasfinantseering.

blog comments powered by Disqus