Euroopa Liidu väliskaubanduses on märgata paigalseisu

Eurostati andmetel kasvas kaupade eksport Euroopa Liidu riikidest 2013. aasta kümne kuu jooksul võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 0,9 protsenti, import aga kahanes kolm protsenti.

2013. aasta jaanuarist oktoobrini oli enamikus Euroopa Liidu riikides ekspordi kasv väike, mõnes riigis väljavedu hoopis kahanes. Eesti jaoks olulistes partnerriikides (Soome, Rootsi) eksport kahanes. Rootsis oli kahanemine EL riikidest kõige suurem (seitse protsenti), Soomes kaks protsenti. Euroopa Liidu majandust oluliselt mõjutavates riikides Saksamaal ja Itaalias jäi eksport 2013. aasta kümne kuuga 2012. aasta sama perioodiga võrreldes samale tasemele ning Prantsusmaal vähenes ühe protsendi võrra.

Eesti peamistes partnerriikides imporditi kaupu 2013. aasta kümne kuuga vähem kui 2012. aasta samal perioodil — import kahanes Rootsis kuus protsenti, Soomes kolm protsenti ja Saksamaal üks protsent. See näitab, et neis riikides on tarbimine vähenemas.

Eestis vähenes eksport üks protsent ja import kasvas kaks protsenti. Balti riikidest oli kaubavahetus kiireim Leedus, kus eksport kasvas üheksa protsenti ja import kaheksa protsenti. Lätis jäid nii eksport kui ka import samale tasemele nagu 2012. aastal.

Euroopa Liidu (EL 28) eksport ja import peamiste kolmandate riikidega oli samuti langustrendis. Eksport kahanes USA-sse, Venemaale, Indiasse ja Jaapanisse. Import vähenes aga kõikidest Euroopa Liidu peamistest partnerriikidest – USA-st  kuus protsenti, Venemaalt kolm protsenti ja Hiinast viis protsenti.

See kirjatükk on ilmunud ka Statistikablogis

i

RIINA KERNER, EVELIN PUURA, statistikaameti väliskaubandusstatistikud

blog comments powered by Disqus