Euroopa Komisjon ootab Eesti majanduskasvuks 8,4 protsenti

Läti majandus peaks Euroopa Komisjoni uue prognoosi kohaselt tänavu kasvama 9,1 protsendi ja järgmisel aastal 7,7 protsendi võrra ning Leedu majandus vastavalt 7,0 ja 6,2 protsendi võrra. Rahandusministeeriumi poolt koostatud ja järgmise aasta riigieelarve aluseks olev prognoos näeb tänavu ette 6,5-protsendilist ja järgmisel aastal 6,6-protsendilist majanduskasvu. Eesti Pank ootab tänavu kaheksa- ja järgmisel aastal samuti 6,5-protsendilist majanduskasvu. Eesti tarbijahindade kasvuks ootab Euroopa Komisjon tänavu 4,1 ja järgmisel aastal 3,3 protsenti. Läti inflatsioon peaks tänavu ulatuma 6,8 ja järgmisel aastal 6,0 protsendini, Leedu puhul vastavalt 2,6 ja 2,8 protsendini. Euroala kolm kõige madalama inflatsioonitasemega riigid on prognoosi kohaselt tänavu Soome (1,0 protsenti), Holland (1,7 protsenti) ning Saksamaa ja Prantsusmaa võrdselt 2,0 protsendiga. Seega moodustab kolme madalama inflatsioonitasemega riigi keskmine inflatsioon tänavu 1,57 protsenti ning sellest tulenev Maastrichti inflatsioonikriteerium on veidi üle kolme protsendi. Järgmisel aastal peaks Soome inflatsioonitase kiirenema 1,4 ja Hollandil 2,0 protsendini. Samas on oodata Saksamaa inflatsioonitaseme alanemist praeguselt 2,0 protsendilt 1,6 protsendi tasemele. Sel juhul kerkiks kriteeriumi aluseks olev riikide keskmine inflatsioonitase 0,1 protsendipunkti võrra. Eurotsooniga liituda soovivad riigid peavad muu hulgas täitma kriteeriumi, mille kohaselt riigi viimase 12 kuu keskmine inflatsioon ei tohi olla kõrgem, kui 1,5 protsenti kolme eurotsooni madalaima inflatsioonitasemega riigi keskmisest näitajast. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus