Euroopa Komisjon kiitis heaks Emajõe ja Võhandu valgala veeprojekti

Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekti üldine eesmärk saavutatakse läbi kahe spetsiifilise eesmärgi: – Parandada ja garanteerida elanike kvaliteedinõuetele vastava joogiveega varustamist projektipiirkonnas asuvates omavalitsustes; – Kontrollida ja minimeerida reoveest tulenevat saasteainete koormust nii projektipiirkonnas kui ka sealt lähtuvalt. Projekti käigus renoveeritakse ja laiendatakse nii reoveekäitlussüsteemi kui ka joogivee varustussüsteemi. Euroopa Liit rahastab projekti 714,1 miljoni krooni ulatuses. Projekti kaasrahastajateks on toetuse saajatena AS Emajõe Veevärk, AS Põlva Vesi ja AS Võru Vesi ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kestvus on ligikaudu 5 aastat. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus