Ettevõtjate mõttevahetusel tutvustati uusi võimalusi toetuse saamiseks

Arendus- ja ettevõtluskeskuse juhataja Katrin Rajamäe tutvustas ettevõtluse toetamiseks käivitatud uusi programme.

Traditsioonilise ettevõtjate kokkusaamise avanud maavanem Aivar Kokk tõstis esile firmajuhtide panust  sotsiaal-majandusliku elu mitmekülgsel edendamisel. “Jõgevamaa arendamisel on teretulnud maavalitsuse ja ettevõtjate meeskonnatunne ning ühine tahe probleeme lahendada. Igati oluline on välja selgitada riigipoolsed võimalused ettevõtluse käekäigule kaasa aitamiseks,” rõhutas ta.

Maavanem tutvustas ka maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna uut juhataja kohusetäitjat Mart Toomingat, kes juhtis üle paarikümne aasta Sadukülas põllumajandustootmist ning otsustas nüüd ennast teostada avalikus sektoris.

Katrin Rajamäe andis ülevaate toetustest, mida ettevõtjatel on võimalik taotleda.

“Järgmisest aastast kaotab kehtivuse senine infrastruktuuritoetuse programm, kuid rakendub uus investeeringutetoetus. See on täiesti uus meede, milleks on  eraldatud 700 miljonit krooni. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötab välja põhimõtted selle programmi alusel raha jagamiseks. Usutavasti leidub vastavast allikast raha taotlejaid väga palju. Kindlasti on investeeringutoetuse maksmisel prioriteediks tootearendus, mida võib julgesti pidada võtmesõnaks majanduse tugevdamisel. Ideed ja soov teha midagi teistmoodi vajavad kindlasti stimuleerimist,? rääkis Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja, kelle sõnul avanevad jaanuarist taas meetmed nõustamise-koolitamise ja starditoetuse taotlemiseks. Samuti on arenduskeskusel võimalus saada eraldi raha ettevõtjatele koolituste ja õppereiside korraldamiseks.

Külalislektoriks oli ettevõtjate kokkusaamisel Tartu Ülikooli Euroopa Kolledzhi õppejõud, politoloog  Viljar Veebel, kes analüüsis ühiskonnaelu, inimeste ellusuhtumist ja väärtushinnanguid Eestis kui Euroopa Liidu liikmesriigis.

Viljar Veebel avaldas arvamust, et tänasel Eestil oleksid head eeldused silma paista teeninduse ja marketingiga, sest selles valdkonnas on rohkesti põhjaliku haridusega ja tööjõuturul konkurentsivõimelisi spetsialiste. “Eestil on ka piisavalt suur tootmise potentsiaal, mis senisest tugevamat riigipoolset ergutust ja toetust vajaks,? lisas Jüri Kraft, kelle hinnangul oleks mõttekas tellida teadlastelt kontseptsioon, mis inimeste igapäevahuvidest lähtudes määratleks  kesksed  eesmärgid tulevikuväljavaadetest majanduse arendamisel. 

Jõgevamaaga tihedasti seotud staazikad firmajuhid Jüri Kraft ja Tiit Kõuhkna tänasid koosolijate nimel maavanem Aivar Kokka mõttevahetuse korraldamise ning püsiva huvi eest ettevõtjate käekäigu vastu.  

Tänavune ettevõtjate kokkusaamine toimus Põltsamaal hiljuti avatud toitlustus- ja majutusasutuses  Alevivanem Carl Schmiti Maja. Nii said mõttevahetusel osalenud tutvuda uue ettevõtlusprojektiga, mille on käivitanud osaühing Pelle Kaubamaja.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus