ETKI geenipanga juhataja käis Roomas

9.‒16. novembril toimus Roomas rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu juhtkomitee 8. istungjärk. Eestist osalesid Külli Annamaa Eesti Taimekasvatuse Instituudist ja Külliki Holtsmann maaeluministeeriumist. Istungjärgul osales üle 600 spetsialisti.


Juhtkomitee istungjärk toimub iga kahe aasta tagant, seekord tähistati lepingu 15. aastapäeva. Lisandus kaks uut lepinguosalist, Gruusia ja Mongoolia. Kokku on lepinguga ühinenud 146 riiki, Eesti tegi seda 2004. aastal.

Lepingul on oluline roll põllumajanduse säästva arengu tagamisel, et luua, kasutada ja õiglaselt jagada põllumajandustoodangut, teadmisi ja tehnoloogiaid.

Istungjärgul käsitleti rahvusvaheliste kohustuste täitmise ning geneetilistele ressurssidele juurdepääsu tagamist ja nende kasutamisest saadava tulu jaotamist. Olulisel kohal oli koostöö põllumajandustootjatega ja nende õiguste kaitsmine, ühise andmebaasi loomine ning geenijärjestuste info kasutamine. Kinnitati lepingu tööplaan aastateks 2020‒2027.

Istungjärgu suurimaks arutelupunktiks oli geneetiliste ressursside juurdepääsusüsteemi arendamine, et parandada selle toimimist ja suurendada raha laekumist kasujagamise fondi. Muudatusega sooviti nimekirja ulatust kõikidele põllumajandus- ja toidutaimedele ning muuta maksed geneetiliste ressursside kasutamiselt kohustuslikuks. Osalevad riigid siiski muudatusettepanekuid üksmeelselt heaks ei kiitnud ning muudatuste paketti seekord vastu ei võetu. Leiti, et need vajavad veel põhjalikumat uurimist, selgitamist ja riikidevahelisi konsultatsioone.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus