Esmaabirühm aitab hättasattunuid

Punase Risti tegevus on eestlastele tuttav eelkõige raha kogumise kaudu ja meediast nähtud piltide järgi, kus kriisikoldes, olgu see siis Tais või Aafrikas, Kabulis või Beslanis, on Punane Rist abistamas inimesi oma vabatahtlikega. Punase Risti organisatsioon võitleb kogu maailmas humaanse ellusuhtumise eest. Organisatsioon on võtnud endale sihiks teha seda mitte ainult raha kogumise kaudu, vaid koondades ka vabatahtlikke, kes aitavad hätta sattunud inimesi. Põhjamaades on juba mõned aastad tegutsenud vabatahtlike rühmad, kes abistavad päästestruktuure suurõnnetuste puhul. Ka Eestis on loomisel Punase Risti päästeabi rühmade võrgustik, kes aitaks suur õnnetuste puhul päästeteenistustel ja politseil inimesi evakueerida, kadunud inimesi otsida, kannatanuid vedada ja evakueeritute eest hoolitseda.

Tänaseks on esimesed rühmad saanud ka esimesed “lahingristsed” Pärnu üleujutuse ja Lõuna-Eestis kadunud kopteri otsingutel. Päästeabirühmad on loodud Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Valgas, Paides, Kuressaares, Paldiskis, Narvas ja Jõgeval.

Punase Risti vabatahtlikuks võib saada iga terve ja heas füüsilises vormis ning tugeva psüühikaga inimene, kes tahab anda oma panuse keerulistes olukordades humaansete põhimõtete kaitsmiseks.

Punase Risti vabatahtlikke kaasatakse õnnetuste puhul appi just selleks, et tasakaalustada militaarsete struktuuride tegevust. Punase Risti päästeabirühm on operatiivne kindla struktuuriga rühm, kes aitab päästjaid nende ülesannete täitmisel.

Punase Risti vabatahtlikuks olemine annab inimesele võimaluse õppida aitama teisi inimesi, omandades esmaabivõtteid, turvalisuse tagamise oskusi, õppides inimeste otsimist, evakueerimist ja nende eest hoolitsemist välitingimustes. Väga suurt rõhku pannakse väljaõppes ka vabatahtlike psühholoogia alasele ettevalmistusele. Lisaks sellele kaasneb ka pidev oma oskuste praktiline kinnitamine õppuste, suurürituste turvamise ja praktilise tegevuse kaudu õnnetusjuhtumitel päästjate abistamisel. Sellise ettevalmistuse saanud inimesed on ka oma põhitöös kompetentsemad.

Maailm esitab meile uusi väljakutseid. Lüües ühiskonna arengus kaasa aktiivse vabatahtliku punaristlasena, on võimalik õppida palju kasulikku. Aktiivsed vabatahtlikud on oodatud Punase Risti tegevusest osa võtma igal pool, nii ka Jõgevamaal.

ILMAR PAJUMÄGI,
Eesti Punase Risti Jõgevamaa esmaabirühma juhi kt

blog comments powered by Disqus