Esku raamatukogu sulgeb uksed

Põltsamaa vallavolikogu võttis viimasel istungil vastu otsuse, millega muudetakse Põltsamaa raamatukogu põhimäärust. Seoses raamatukogu põhimääruse muudatustega lõpetab uuest aastast oma tegevuse Esku haruraamatukogu, üks kuuest Põltsamaa raamatukogu harukogust.


Septembris toimus koosolek, kus arutleti selle üle, kuidas vähendada raamatukogu kulusid. Jõuti üksmeelselt otsusele, et raamatukogu tegevuskulusid tuleb edaspidi vähendada, mistõttu kõik haruraamatukogud, mis Põltsamaa vallas siiani on tegutsenud, oma tegevust jätkata ei saa. Siiani on Põltsamaa raamatukogul kuus haruraamatukogu ja üks välisteeninduspunkt, mis asub Tapikul.
„Alates 1. jaanuarist 2021 muutub Põltsamaa raamatukogu struktuur. Suurema külastuse ja aktiivsema kohaliku tegevusega raamatukogud jäävad ka edaspidi haruraamatukogudeks. Väiksema külastajate arvuga raamatukogud – Pajusi, Lustivere ja Tapiku raamatukogud – jäävad edaspidi väliteeninduspunktiks,” rääkis Põltsamaa raamatukogu direktor Rutt Rimmel.
Haruraamatukogudena jätkavad tegevust Adavere raamatukogu (Kooli tänav, 1 Adavere), Aidu raamatukogu (Kooli tee 7, Vägari küla) ja Puurmani raamatukogu (Ülejõe 4, Puurmani).
Esku raamatukogu läheb uuest aastast sulgemisele. „Tahame Esku inimestele pakkuda tulevikus rändraamatukoguteenust. See tähendab seda, et teatud ajavahemiku tagant viiakse lugejatele raamatuid, mida nad on tellinud ning lugejad saavad ühtlasi tuua ära juba läbiloetud raamatuid,” selgitas Rimmel.
Esku raamatukogu tegutseb veel kuni jõuludeni oma asukohas Esku-Kamari koolimajas. Kool läheb 2021. aasta sügisest Eskus teadupärast sulgemisele, kohapeal jätkab tegevust üksnes lasteaiarühm.
„Rändraamatukoguteenus on meie poolt välja pakutud võimalusena tagada ka Eskus pärast raamatukogu sulgemist raamatute laenutamise teenus. Esku raamatukogu sulgemise põhjuseks on halvad tingimused nii raamatutele kui ka inimestele – külm, niiskus, ebapiisav ventilatsioon, mille tagajärjel raamatud hallitavad,” lausus Rutt Rimmel.
Et Esku inimesed peavad raamatukokku pääsemiseks edaspidi Põltsamaale sõitma ei meeldi sugugi kohalikule aktiivsele Esku raamatukogus käijale Eleri Tiidule, kes elab juba mõnda aega Esku külas.
„Kolisin hiljuti Põltsamaalt Eskusse. Mina tahan ka edaspidi, et kohapeal raamatukogu oleks. Mulle küll ei mõju usutavalt need põhjendused ja selgitused, miks tuleb kohalik raamatukogu Eskus sulgeda. Kas siinsed inimesed ei võikski siis saada tulevikus raamatukogus käia,” lausus Eleri Tiit.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus