Ereb: Panganduseski tuleb korrektiive teha

Mida muutunud majandustingimused ennekõike kliendile tähendasid?

Eraisikutest klientide  jaoks tähendavad need veidi karmistuvaid laenutingimusi, põhiliselt omafinantseeringu suurenemist eluasemelaenude puhul. Ning orientatsiooni muutust laenamiselt säästmisele. Sest öeldakse ju, et kui on head ajad, siis inimesed panevad raha tallele raskemate aegade ootuses  ja kui on halvad ajad, siis inimesed panevad raha tallele kartuses, et olukord läheb veel raskemaks. Tahtmata sellega kultiveerida nn “musta? stsenaariumi, paneksin siiski inimestele südamele, et nad teeksid oma laenamisotsused 2008. aastal väga kalkuleeritult ja  põhjendatult, mitte ainult soovist tarbida olevikus tuleviku arvelt.

Äriklientide osas mõjutasid muutunud majandusolukord ja sellest tulenenud raha pakkumise vähenemine ja rahastamistingimuste muutumine esimesena kinnisavara-arendajaid. Järgmisena mõjutas majanduskeskkonna muutus eksportivaid ettevõtteid, kellel muutus raskemaks välisturul konkureerimine tänu meie kasvanud toormehindadele ja tööjõukuludele. Seega on panga ülesanne otsida ja leida koos kliendiga muutunud tingimustes lahendusi.

Majanduskeskkonna muudatustest  jõudis kliendini kindlasti jätkuv intressitõus, mis tema rahakotti otseselt mõjutas. Laenude baasintress EURIBOR tõusis aasta jooksul ühe protsendi võrra ja jõudis aasta lõpuks välja 5,0 protsendi piirimaile. Baasintressi üheprotsendiline tõus tähendab näiteks poole miljoni krooni suuruse laenu puhul seda, et laenuvõtja igakuuline laenumakse kasvab 300 krooni võrra.

Kuivõrd tekitas selline olukord probleeme maksedistsipliinist kinnipidamisega?

Kui majanduse tõusu harjal inimeste sissetulekud ja  äriühingute rahavood kasvasid, siis polnud enamasti probleeme laenude teenindamisega. Alates 2007. aasta sügisest aga märkasin teatavate viivituste teket laenude tagastamisel, just eraisikute väike- ja tarbimislaenude osas. Seoses sellega tahaksin kindlasti öelda inimestele, et palun võtke probleemide tekkimisel laenude maksmisel kindlasti ühendust oma pangaga, sest jaanalinnutaktika on sel juhul kõige halvem taktika. Mida varem pangaga ühendust võtta, seda varem leitakse mõistlik ja sobilik lahendus.

Mida üldse arvate laenamisbuumist ja muu hulgas ka nn sms -laenudest.

Kõigepealt tuleks kindlasti eristada Eestis tegutsevate kommertspankade poolt pakutud väike- ja tarbimislaene ja nn sms-laenu firmade poolt pakutavaid lühiajalisi laene. Nende intressimäärad ja tagastamistingimused on kardinaalselt erinevad.

Kui pangad lähtuvad laenupakkumistes igast kliendist eraldi ja analüüsivad kliendi maksevõimet, siis sms-laenu pakkuvad firmad reeglina sellist eelnevat analüüsi ei tee.

Majandustõusu tingimustes oli kerge teha laenamisotsust, sest sissetulekud kasvasid ja tekkis teatav ülejääk, millest oli võimalik nii tarbida  kui laene maksta. Kuid tänavu elanike reaalne sissetulek seoses hindade tõusuga usutavasti enam sellisel määral ei tõuse. Kui laenatud on mõistlikult ja varupuhvriga, siis ei teki inimestel probleeme laenude maksmisega. Kui aga on laenatud maksimum, mis sissetulek võimaldab, siis tuleb muuta tarbimisharjumusi, et laenumaksetega mitte hätta jääda.

Kas kuulujutt krooni devalveerimisest põhjustas teatud segadust  ka Jõgevamaal?

Selle kuulduse mõjul võis täheldada veidi suuremat huvi kroone eurodeks vahetada. Eurosid osteti sularahana. Mingid ebatervet paanikat küll aga märgata polnud.

Missuguseid prognoose pakute tänavuseks aastaks Jõgevamaa majanduselule, põllumajandusele, tööstusele, kaubandusele jne?

Majandusprognoose teevad analüütikud ja selles valdkonnas targemad inimesed. Meie siin kohapealses panganduses oleme praktikud ja jälgime, mis tegelikult toimub. Teoreetikud on öelnud, et 2008. aasta saab raske olema. Ilmselt peaksid inimesed konservatiivselt ümber hindama oma igakuise bilansi, et tulud ja kulud vastavuses oleksid. On hea, kui pere igakuine eelarve võimaldab jätta teatud varu ka säästmiseks.

Kui rääkida aga näiteks põllumajandusettevõtetest, siis loodan, et need firmad investeerivad 2008. aastal oluliselt ja nende areng on jätkuvalt väga hea. Peagi avanesid aasta lõpul ka uued investeeringutoetused. Tahaksin loota, et edukäik jätkub ka teiste valdkonna ettevõtetel.

Kui kiiresti on üldse panganduses tunda majanduselu tõuse ja langusi?

Öeldakse, et pangandus on majanduse vereringe, mis tähendab, et need mõjud jõuavad pangandusse peaaegu kohe.

Kuidas Jõgevamaa kliendid üldse mitmesugustele panga pakkumistele reageerivad?

Need investeerimishoiused on tähtajalised hoiused, mille intress on seotud Hiina, Hong Kongi ja Taivani ettevõtete eduga. SEB Eesti Ühispank pakub pidevalt erinevate piirkondade majandussektorite või aktsiaindeksitega seotud investeerimishoiuseid. Jõgevamaa inimesed on selliste pakkumiste vastu alati piisavalt suurt huvi tundnud ja huvituvad kindlasti ka edaspidi.    

Millised toredad üllatused SEB Eesti Ühispanga kliente tänavu veel ootavad?

Eelmise aasta teisest  poolest pakume alustavatele ettevõtetele Ärikliendi Stardipaketti, mis on kogum soodsatest pangateenustest, vajalikust informatsioonipagasist ning SEB Eesti Ühispanga partnerite parimatest pakkumistest.  Päris aasta lõpust on sarnane pakett ka eraisikutele, nn SEB Start, kuhu oleme koondanud kõige vajalikumad pangateenused.          

Kas selliste klientide arv, kes tulevad panka sularahaga maksu maksma, väheneb?

Nende inimeste arv, kellel pole üheski pangas arveldusarvet, väheneb iga aastaga. Enamasti kasutatakse arveldusarvet kõige mugavamal ja soodsamal viisil, see tähendab läbi elektrooniliste kanalite ? internetipanga, makseautomaadi vms ? kaudu. Alati jääb aga teatud arv inimesi, kes ei soovi ise oma tehinguid teha ning tulevad selleks pangakontorisse.

Kui suur konkurss on pangas vabanenud ametikohale?

SEB Eesti Ühispanga Jõgeva kontoris on üsna püsiv kaader. Muutused on seotud sellega, kui tellerid lähevad lapsehoolduspuhkusele. Kui vaja leida uut töötajat, kuulutame välja konkursi.

Teie pangakontoris töötavad vaid naised?

Jah, praegu küll.

Kui kaua võime veel rääkida kommertspangast nimega SEB Eesti Ühispank, usutavasti kutsuvad mitmedki kliendid seda panka juba lihtsalt SEB?

Praegu on panga nimeks veel SEB Eesti Ühispank. Käesoleval aastal oleme aga nimevahetuse protsessis, kus me muudame oma nime lihtsalt SEB-iks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus