Erakorraliselt on võimalik taotleda piimakvoodi suurendamist

Poole aastaga on üle 60 protsendi oma aastasest kvoodikogusest täitnud 760 kvoodiomanikku ja neil on 5.-12. novembrini võimalik taotleda PRIA-st kvoodi suurendamist, teatas PRIA. Kvoodi suurendamiseks tuleb esitada PRIA-le vabas vormis kirjalik taotlus. Taotlused vaatab PRIA läbi novembri lõpuks.

Eestile eraldatud kvoodikoguseks on tänavu 624 000 tonni, sellest 89 protsenti on lehmapidajatele ära jagatud ja 11 protsenti on reservis. Kvoodi suurendajatele on võimalik jagada 62 000 tonni reservis olevat otseturustuskvooti.

Kui tootjal on talle aastaks määratud kvoodist täidetud 100 protsenti või rohkem, siis suurendatakse tema tänavuaastast kvooti 50 protsendi võrra. Kui kvoodist on täidetud 80-99 protsenti, siis suurendatakse kvooti 30 protsenti ja kui kvoodist on täidetud 60-79 protsenti, siis on suurendamise määraks 20 protsenti.

Kuna reservis on jagamiseks vaid otseturustuskvoot, siis saavad tootjad taotleda ainult otseturustuskvoodi suurendamist. Kvoodiomanikel on kuni järgmise aasta 10. jaanuarini võimalik esitada PRIA-le avaldus individuaalse kvoodi muutmiseks otseturustuskvoodist tarnekvoodiks või vastupidi.

Kvoodiaasta algas 1. aprillil 2004 ja kestab 2005. aasta 31. märtsini. Kvoodiomanikke on praegu 2118 ja neile määratud piimakvoodi kogus on 554 000 tonni.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus