Erakondade rahastamise kontroll vajab tõhustamist

ERL-i fraktsiooni esitatud eelnõu eesmärk on moodustada erakondade rahastamise järelevalvekomisjon, kuhu kuuluksid riigikontrolli, õiguskantsleri, kaitsepolitseiameti ning maksu- ja tolliameti esindajad.

Järelevalvekomisjonil peab olema õigus igakülgselt kontrollida erakondade rahastamist ja valimiskulutusi ning teha rikkumiste korral ettekirjutus kanda seadusevastaselt saadud summad riigieelarvesse. Kui komisjon tuvastab kontrollimise käigus kontrollitavate tegevuses väärteo või kuriteo tunnuseid, edastab ta vastavad materjalid uurimisasutustele.

ERL-i esitatud eelnõu seab maksimumpiiri erakondade valimiskampaaniate maksumusele. Rahvaliit on seisukohal, et poliitilise valimisreklaami mahtu tuleb oluliselt piirata ja see ei tohiks ületada 10 miljonit krooni erakonna kohta. Viimastel Riigikogu valimistel kulutasid erakonnad valimiskampaaniateks umbes 120 miljonit krooni, mis on enam, kui kulutavad Eestist rikkamad riigid. ERL peab oluliseks, et valimistel võistleksid poliitilised ideed, mitte reklaamifirmad.

ERL fraktsiooni esitatud eelnõu näeb ette, et kõik valimistel osalevad erakonnad ja üksikkandidaadid peavad saama eksponeerida oma infomaterjale võrdses ulatuses ja samadel tingimustel.

JAANUS MARRANDI,
Rahvaliidu esimees

blog comments powered by Disqus