Enne Vooremaad tehti Punalippu

15. detsember 1983

Järgmisel päeval tutvustasid Torma 8-klassilise kooli õpilased oma V. I. Lenini tuba, patriootilist tuba ja C. R. Jakobsoni tuba.

Maarja keskkoolis tutvustas klassi- ja koolivälise töö organisaator Juhan Pihelo lahingukuulsuse tuba ja sinna kogutud materjale.

Tabivere 8-klassilises kooli käidi kaemas, kuidas töötab oktoobrilaste klubi. Klubi juures tegutsevad maadlusring, kunsti-, disko- ja akrobaatikaring.

Et külaskäik ei jääks ainult külaskäiguks, et tiheneksid ka kahe liiduvabariigi sidemed, jätsid kõik Leedu külalised oma aadressid.

Ja oldigi jälle raudteejaamas. Rong andis ärasõiduvilet. Nüüd ei sõitnud leedulased Tallinna mitte enam kogemata, vaid meie vabariigi pealinnaga tutvuma.

PILLE RAAV, ELKNÜ Jõgeva Rajoonikomitee sekretär, „Leedu pioneerijuhid Jõgeval”

17. detsember

Alates 1959. aasta juunikuust tootis praeguse tootmiskoondise „M. I. Kalinini nimeline Elektrotehnika Tehas” Puurmani tsehh kõrgepinge lahklüliteid. 14. detsembril tuli konveierilt viimane.

Nüüdsest hakkab Puurmani tsehh tootma ainult tarbekaupu – elektrikaminaid, laadimis-käivitusseadmeid Start, värvitelerite aluseid, jalanõude kuivatusreste, alates jaanuarist ka akustiliste seadmete (mikrofonid jms) aluseid.

RIINA PAULUS, „Nüüdsest ainult tarbekaupu”

***

Kuulutusteküljel antakse päris suurtel plakatitel teada, et mitmel pool korraldatakse peatselt saabuvate nääride puhul suurmüüke.

20. detsember

Jõgeval pole just kuigi palju reklaamivitriine, kõigest pool tosinat. Millegipärast pakub huligaanidele erilist lõbu oma lõhkumiskirge just vitriinide purustamisel üles näidata.

Kõige sagedamini on saanud kannatada vitriinid V. Kingissepa tänaval. Korduvalt on siin puruks pekstud küll klaase, küll rebitud ära riie vitriini tagapõhjalt, küll püütud lahti kangutada katuselt plekitahvleid.

Jääb ometi selgusetuks, miks küll vitriinilõhkujad seniajani üldsusele tundmatuks on jäänud. Vähemalt pole avalikkus teada saanud, et vaat just see (nimi ja aadress) kodanik purustas sel ja sel õhtul (ööl) seal ja seal nii mitu vitriiniklaasi ja et süüdlase arvel on nüüd uued klaasid paigaldatud.

Jah, paraku on meil jäetud huligaanidele liiga avarad võimalused karistamatuks tegutsemiseks. Nähtavasti jääb napiks nii siseasjade osakonna kui ka rahvamaleva ühisest tegevusest.

EDUARD VAARIK, „Vandalismi vastu”

24. detsember

Sopsuspäi on mõned mehed ennegi karutükke teinud, nii et hiljem silmad häbi täis. Ühe vembu viskas hiljaaegu Jõgeva TREV-i keskuse remonditöökoja keevitaja  N. J. Mees oli end töö ajal paraja auru alla sättinud ja läks õue sooja pead jahutama. Märganud töötava mootoriga traktorit, tekkis äkitselt mõte traktoriga koju sõita. Enne kui keegi sai sõna suust või sammu astutud, olid nii mees kui masin väravast välja sõitnud. Lausa kokkupõrget ühegi teise sõidukiga küll ei toimunud, ent pahandus tuli ometi, mis tagantjärele koguni rahakoti kergendamist nõuab.

Kõige olulisem pole üldsegi mitte too karutemp ise, vaid hoopiski administratsiooni ja töökollektiivi kiire reageerimine juhtumile.

Järgmisel hommikul võeti asjaosaliselt ja juhtumi pealtnägijailt kirjalik seletus. N. J-l oli aega olukorda kainelt vaagida.

9. detsembril tuli kokku profülaktikanõukogu, kus mehel tuli juhtunust aru anda. Pead tal seal mõistagi ei silitatud. 12. detsembril järgnes TREV-i juhataja käskkiri, mis tõi valju noomituse. Ja lõpuks – purjuspäi toime pandud raske distsipliinirikkumine jätab süüdlase jooksva aasta preemiast ilma.

TREV-is käib palgaarvestus töölise kategooriat arvestades ajatöönormide järgi. Tükitöönorme ei saa kasutada, sest töökoda ja treialid ei tööta vooluliinil ega valmista massitoodangut. Küll tuleb tihti teha koguni unikaalseid detaile./…/ Kui ei oleks kogenud spetsialiste, kellel oma paarikümneaastane staaž, oleks remonditöökojal külla üsna raske kõiki tellimusi täita ja remondis olevaid teedemasinaid ettenähtud aja jooksul töökorda seada. On lihtsalt suurepärane, et niisugused mehed on olemas, kelle peale saab alati kindel olla.

Mihkel Reino alaline töökoht on Siimusti bituumenibaasis, põhiametiks seal aga lukksepaamet. Ent ühesuguse eduga teeb Mihkel Reino nii gaasi- kui elekterkeevitust, kõnelemata oskusest tulla toime mis tahes marki teedemasina mis tahes sõlme või agregaadi remontimisega.

Või kõneleme Leo Lanist. Vist vähemalt oma paarkümmend aastat  sõitis ta tehnilise abi autoga väljakutse peale  kas karjääri või trassile, kus vaid tema abi vajati. /…/ Nüüd on Leo Lani remonditöökojas.

Keevitaja Karl Kasemaa, tehnilise abi autojuht Tõnu Metsa, kellel ka mehaaniku ja keevitaja kutseoskus, on väärt mehed.

Mehed, kes teevad mehetegusid, kelle üks silm ei vahi kella, teine aga poeust, et mitte mööda lasta parajat õlle järele mineku aega…

ROMEO ALLAS, „Karutükid ja meheteod”

3. jaanuar 1984

Hakati üles seadma saadikukandidaate  valimiseks kohalike nõukogude koosseisu.  Saadjärve kolhoosi rahvakoosolekul seati rajooninõukogu saadikukandidaatideks rajooni rahvakontrollikomitee esimees  Heino Järvela (valimisringkond nr 69), kolhoosi ehitustööde juhataja August Retsä (valimisringkond nr 70), juhatuse esimees Leonhard Teever (valimisringkond nr 71), agrokeemik Viive Varula (valimisringkond nr 72), rajooninõukogu täitevkomitee esimehe asetäitja, plaanikomisjoni esimees Kuno Männik (valimisringkond nr 73) ja Järve osakonna agronoom Heljo Värk (valimisringkond nr 74).

OSKAR RAID, „Saadikukandidaadid rajooninõukogusse”

blog comments powered by Disqus