Enesesse vaatamise kuu

Inimese tervis on lai teema, me võime rääkida siin vaimutoidust, tervislikust toitumisest, liikumisest, suhetest iseenda ja oma lähedastega jne. Seda kõike toetab õppekava, keskkond ja koostöö.

 Tavaliselt kutsume sellel kuul kooli  oma ala spetsialiste nii päästjate, politsei kui ka meedikute seast. Nii ka tänavu.

Väga põhjaliku  ülevaate, kuidas ennast ja teisi aidata eriolukordades, tegid Jõgeva Päästekomando pealik Ivo Mikker, meeskonna vanemad Raino Poll ja Endel Aare. Seekord said ka õpilased ise vahtkustuti kasutamist  proovida.

Politseinikud ja meedikud

Politseikomissar Aigars Ritenieks rääkis, kuidas toime tulla uimastite maailmas ja milleni jõuavad uimastite manustajad. Juttu ilmestas esinejaga kaasas olnud narkokoer, kes samas ka talle antud  ülesandeid täitis.

Kiirabiarst Mare Liiger näitas õpilastele  värvikalt, kuhu jõutakse, kui me oma tervisest lugu ei pea. Tema kohtumised meie koolis veel jätkuvad.

Kohalikud tervishoiutöötajad Vilve Vend, Ene Viitkin, Angela Rehi  on ikka meie koolis tuntud vestlejad.

Oleme siiralt tänulikud kõigile, kes hea meelega kooli tulevad ja oma kogemusi jagavad.

Kolme kooli (Tamsalu, Lüganuse ja Jõgeva) kohtumise programmgi lähtus lugupidamisest oma tervisesse. Kohtumine algas spordivõistlustega. Peeti  viievõistlus kergejõustikus, noormehed võistlesid puutepallis ja neiud indiacamängus. Pärastlõunal aga toimus mälumäng 7.-12. klasside võistkondadele. Mälumängu  küsimused hõlmasid kõiki õppeaineid. Plakatikonkurss “Mis on südamele hea” tuletas meelde, et kolme kooli kohtumine toimus just  südamenädalal. Meie kooli segakoor, meesansambel ja kooliteater lõid külalistele  õhustiku, milles me elame, ja näitasid neid väärtusi, mis  on meie jaoks väga olulised.

Sportlik lõpp

Abiturientide viimase koolikella päev jäi samuti aprillikuusse. Kõik see, mille 11. klass sellel päeval abituuriumile oli ette valmistanud, räägib headest suhetest, lugupidamisest üksteise vastu. 1. klassi õpilaste tervitus, suure ja väikese käest-kinni-tulek aulasse loob alati sooja tunde ja räägib koolist kui parimast kooslusest, kus väike tunneb ennast suure kõrval turvaliselt ja suur näeb väikese kasvamist.

Algklasside jüripäevajooksu võitis väiksematest 2.b klass, 3.-4. klassidest aga 4.a klass.

Kooli tõi elevust salatite laat, kus mitmel päeval pakuti suurel vahetunnil  omavalmistatud tervislikke salateid. Selles osas olid nooremad õpilased küll tragimad. Küllap  andsid selleks hoogu ka  laste emad-isad. Aitäh  teile.

Tervisekuu lõpetasime õpetaja Viktor Nõmme poolt organiseeritud tõrvikutega teatevõistlusega. Üheksa võistkonda (sealhulgas ka Jõgeva linnavalitsuse võistkond) läbisid külma ilma trotsides raja ning jõudsid fini?isse. Võitjaks osutus vilistlaste võistkond, mille juht oli Alo Lõoke. Tublid olid ka kõige nooremad, IVa klassi õpilased.

Rõõmustab see, et nii meie maavalitsus kui ka linnavalitsus pöörab üha rohkem tähelepanu terviseedendusele, kuigi  oma tervisest hoolimine on siiski igaühe enda otsustada. 

Iseenda ja kaasinimeste tervise edendamisse saame me kõik kaasa aidata kasvõi sellega, et teeme iga päev  ühe heateo endale ja sõbrale. Kui muu pole võimalik, siis naeratagem rohkem üksteisele!

MAIMU VALDMANN,
Jõgeva Gümnaasiumi õpetaja

blog comments powered by Disqus