Endla metsamaja loodussõpradele avatud

Esmaspäevast, 6. detsembrist avas RMK Endla metsamaja uksed kõigile soovijatele, maja mahutab kaheksa inimest. Vajalik on eelnev broneerimine, võtmeraha on 800 krooni ööpäev. Broneerimistingimused on leitavad RMK kodulehelt: http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/oobimisvoimalused/metsamajad/metsamajade-broneerimistingimused

Metsamajja jõudmiseks tuleb ette võtta vähemalt kolmekilomeetrine jalgsimatk, milleks kulub umbes tund.

Endla metsamajas ja selle ümbruses saab nautida  Endla looduskaitseala looduse maalilist omapära ning kevadel-sügisel kuulata ka rändlindude hääli. Kaitsealal meeldib elada mitmetel kaitsealustel liikidel, kellega võib ka metsamaja ümbruses kokku juhtuda.

Tutvumist väärivad Kaasikjärve raba, Endla järv (287 ha), lodumets, Endla puisniit ning mitmesugused metsakooslused.  Kaasikjärve raba ilu saab nautida ka Endla järve matkarajal asuvast linnuvaatlustornist. Kui võtta ette pikem jalgsimatk, saab uudistada ka Männikjärve raba.

Endla looduskaitseala on moodustatud 1985. aastal, et siinseid rabamassiive ning kaitseala lääneosas asuvaid allikaid kaitsta.

Kaitseala kuulub alates 1997. aastast rahvusvahelise tähtsusega märgalade (Ramsari alade) hulka ning 2004. aastast Natura 2000 (üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik) linnu- ja loodusalade hulka.

Et ala väga mitmekülgseid loodusväärtusi kaitsta, on kehtestatud ka mitmeid piiranguid. Nende hulgas on ka kalapüügi- ning looduses liikumise piirangud. Lisainfot piirangute kohta saab kaitseala valitsejalt Keskkonnaametist (www.keskkonnaamet.ee).

Väga oluline on  kaitsealale jäävate elupaikade, loodusväärtuste säilitamine ning nende tutvustamine. Inimene mõistab ja oskab paremini hoida ikka seda, mida ta tunneb. Selleks ongi kaitsealale rajatud  mitmeid loodusradu, et külastajatel oleks turvaline  liikuda, kuid samas hoitakse ka loodusväärtusi. Endla metsamaja on samuti üks paljudest looduses liikumiseks ette valmistatud kohtadest. Seal on võimalik looduskaitseala väärtusi tundma õppida ja ala loodust ehedalt tunnetada.

Endla järve äärde 1998. aastal ehitatud majake anti tänavu septembris  üle RMKle.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus