Endised ja praegused põllumajandusettevõtjad kohtuvad Kuremaa lossis

“Tahame tänada ja esile tõsta neid inimesi, kelle elutööks on olnud Jõgevamaa üles ehitamine nii otseses kui kaudses mõttes,? ütles Jõgeva maavanem Aivar Kokk vastuvõtu korraldamise kohta.

Möödunud aastal esimest korda toimunud kokkusaamine on maavanema sõnul kavas muuta iga-aastaseks traditsiooniks.

Kui eelmisel aastal olid kohal vaid endised majandijuhid, siis seekord on vastuvõtule palutud 80 endist ja ka praegust põllumajandusettevõtjat, et tuua kokku kahes erinevas süsteemis samal alal tegutsenud. “Paljud endistest majandijuhtidest on põllumajandussektoris tegevad ka praegu,? ütles Kokk.

Lisaks põllumeeste tänamisele toimub vastuvõtul ka Agronoomide Kümnevõistlus, kus vastuvõtule palutud saavad mitmesuguste ülesannete lahendamisel oma erialaseid oskusi näidata ja üksteiselt mõõtu võtta.

Jõgevamaal on põllumajandusega hõivatud ligi neljandik elanikkonnast, samuti on enamike maakonna füüsilisest isikust ettevõtjate ja ettevõtete tegevusvaldkonnaks põllumajandus.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus