Elektrilevi viis soovitust äiksekahju ennetamiseks

Ilmateenistus lubab Eestis esimest arvestatavat äikseohtu. Ent äike ja elekter on nagu tülli kiskunud vennad, kes ühte majja ei mahu. Osalt nii sarnased, aga samal ajal ja samas kohas võivad paksu pahandust tekitada.


Kõik elektroonikaseadmed on äikse ajal ohus

Ainus kindel viis oma kallihinnaliste elektroonikaseadmete kaitsmiseks on nad äikseohu korral seinakontaktist valla päästa. Kahju põhjustab liigpinge, mis ületab mitmekordselt seadmete tavapärase tööpinge. Liigpinge tekib siis, kui välk lööb elektrivõrku ‒ liinidesse või alajaama. Elektrivõrku ühendatud seadmed on ohus ka siis, välk on löönud juhtmetesse mitme kilomeetri kaugusel.

Tihti ei ole kasu ka sellest, kui elektrikilbist vool välja lülitada. Piksetabamuse korral võib liigpinge läbi kilbi ikkagi seadmetesse jõuda.

Piksevarras kaitseb maja, aga mitte seadmeid

Kui elamu juurde on paigutatud piksevarras, aitab see ära hoida välgu otsetabamust majale. Kuid elektroonikaseadmete kahjustused tekivad üldjuhul olukorras, kus välk tabab lähedalasuvat elektrivõrku. Võrku ühendatud seadmed võivad saada kahjustada ka siis, kui maja kaitseb piksevarras.

Elektriliinid ja -mastid tõmbavad välku ligi

Välk valib maapinnale jõudmisel kõige paremini maandatud objekti. Selleks võivad olla lagedal asetsevad üksikud puud, aga ka elektriliinid ja alajaamad. Kui välk tabab juhtmeid, on tagajärjeks efektsed, kuid ligiduses viibivatele inimestele eluohtlikud elektrilahendused.

Maha kukkunud elektriliinid on eluohtlikud

Äiksega kaasneb tihti tugev tuul, mis omakorda võib langetada puid liinidele. Maha langenud elektrijuhtmega tuleb olla eriti ettevaatlik, neid ei tohi mitte mingil juhul ise puutuda ega nendele läheneda. Samuti ei tohi puutuda liinile langenud puid ja oksi.

Maha kukkunud ja pinge all olevale juhtmele lähenedes võib tekkida eluohtlik sammupinge – see tähendab, et maapinnast võib saada elektrilöögi juba kuni 8 meetri kauguselt (niiskete tingimuste korral kaugemaltki, kuni 20 meetri kauguselt). Kui olete sattunud maha kukkunud juhtme lähedusse, tuleb ohtlikust tsoonist väljuda võimalikult lühikeste, nn. “kukesammudegaˮ. Kui olete kindel, et suudate tasakaalu säilitada, võib ka kaks jalga koos või ühel jalal hüpata. Kahel jalal pikka sammu tehes või kukkudes võib saada elektrilöögi.

Elektrivõrgu rikete korral helistage 1343, õnnetuse korral 112!

Maha kukkunud või muul moel kahjustunud elektriliinidest teatage kohe Elektrilevi rikketelefonil 1343. Õnnetuse korral helistage hädaabi numbril 112.

MEELIS KAPS, Elektrilevi protsessijuht

blog comments powered by Disqus