Elatustalu toetuse taotlusi on laekunud oodatust vähem

Väiketalunikel on elatustalude kohanemise toetust võimalik PRIAst taotleda kuni 5. novembrini.

Toetust saab taotleda see põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kelle oma toodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulu oli 2003. aastal üle 31 293 krooni ja kogu ettevõtlustulu ei ületanud 281 639 krooni. Toetuse suurus taotleja kohta on 15 647 krooni aastas ja viie aasta jooksul kuni 78 235 krooni.

Toetatavad tegevusalad on põllumajandusloomade, linnu-, kala- ja taimekasvatus, mesindus, maaturism; käsitöö, väetiste, komposti ja mulla tootmine ning põllumajandusmasinatega seotud teenuste osutamine maapiirkonnas, puidu töötlemine, aga samuti maapiirkonnas puidust toodete valmistamine, ehitusmaterjali tootmine, tegevuslitsentsi või kauplemisloaga teenindusasutuse rajamine ja muud ettevõtlusega seonduvad kulutused.

Toetust saavad ka need talunikud, kes tegelevad heina või seemnete kasvatamisega.

Täpsemat teavet ja taotlusvorme saab PRIA piirkondlikest büroodest ja veebilehelt.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus