Elamusteenuste pakkujad peaksid end rohkem kontrollima

Iga elamusteenusega, näiteks batuudi, mängutoa, seikluspargi, liumäe või muuga kaasneb  mitmeid riske, mistõttu tasub ettevõtjail sisse seada enesekontrolli süsteem. Nii saab riskid maandada juba eos ja hoida olukorral pidevalt silm peal. Valmis tuleb olla tegutsemiseks  õnnetuste korral.

Elamusteenuste pakkuja kannab vastutust nii toote kui ka teenuse eest. Kui kasutatav toode ei ole ohutu või ei vasta nõuetele, et saa ka sellega tegutsemine olla ohutu. Ükskõik millise toote või teenuse puhul on ohutuse tagamiseks oluline nii paigaldamine, kasutamine kui hooldamine.  

Enne teenuse pakkumise alustamist tuleb ettevõtjal läbi mõelda kõik selle ohutusega seonduvad aspektid ning riskid. Tuleb ette näha teenuse kasutaja võimalikku käitumist ning sellest tulenevaid ohte ja leida lahendused, kuidas riske maandada, et minimeerida õnnetuse juhtumise võimalust.

Ettevõtja peab nii seadmete paigaldamisel kui teenuse pakkumisel järgima tootja poolt esitatud juhiseid, olgu selleks kas batuut, rakmed, karabiin, liumägi või mis tahes toode, mis tehakse tarbijale kättesaadavaks. Seejuures tuleb ohutust tagav teave anda edasi ka kliendile. Selline info võiks olla tarbijale esitatud nii kirjalikult kui ka suuliselt, lihtsas sõnastuses ja kergesti märgatavalt, sest elevuses võib kliendi tähelepanu hajutatud olla.

Kui ettevõtja on oma seadmed tootja juhiste järgi paigaldanud, siis oleks tal kasulik sisse seada enesekontrolli süsteem. See tähendab, et ettevõtja kontrollib regulaarselt oma atraktsioonide, isikukaitsevahendite jms korrasolekut. Mida aktiivsem on teenuse kasutus, seda sagedamini peab kontrollima. Näiteks võiks igapäevases kasutuses olevad seadmed üle vaadata igal hommikul, võttes selleks piisavalt aega.

Tarbijakaitseameti teostatud järelevalvega saadud andmete järgi on näha, et väga paljud teenuse ohutusega seonduvad probleemid saavad alguse amortiseerunud ning hooldamata seadmetest ja isikukaitsevahenditest jms. Amortiseerumisest tulenevate ohtude vältimiseks on oluline kontrollida pidevalt seadmeid, võttes arvesse nii tootjapoolseid juhiseid kui ka teenuse pakkuja poolt läbi viidud riskianalüüsi tulemusi. Sellisel juhul on puudused kiiresti avastatavad ning kõrvaldatavad. Siinkohal on soovitatav kõik sellised kontrollid dokumenteerida, et seadmete ajalugu oleks olemas.

Kindlasti ei taha keegi, et tema atraktsiooni kasutamisega kaasneb õnnetus, kuid ettevõtja peaks selleks siiski valmis olema, et vajadusel võimalikult targalt ja tulemuslikult tegutseda.

Oluline on mitte pead kaotada. See tähendab, et kõigele on aegsasti mõeldud ning kõik töötajad teavad, mida õnnetuse korral teha. Kindlasti peavad kohapeal olema elementaarsed esmaabivahendid.   

Teenuse ohutuse tõstmiseks tuleb jälgida ka teenuse kasutajate tegevust, mis aitab avastada probleemkohti. Tagasiside tarbijatelt on väärtuslik ning koguda tasub teavet ka väiksemate vigastuste kohta, mis on heaks infoks, kus on vaja teha parandusi.  

ANGELA PRIKS, tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna ekspert, valdkonna juht

blog comments powered by Disqus