Eestlaste toetus Euroopa Liidule on liidu keskmisest madalam

Sügisel kõigis 25 Euroopa Liidu liikmesriigis läbiviidud uuringu käigus esitatud küsimusele “Kas teie riigi kuulumine Euroopa Liitu on hea?” vastas jaatavalt 41 protsenti Eestis küsitlusele vastanutest, teatas uudisteagentuur BNS. Kõige positiivsemalt suhtuvad EL-i Luksemburgi elanikud, kus jaatavalt vastas 82 protsenti küsitletutest. Kõrge toetus EL-ile oli ka Iirimaal (73 protsenti), Hollandis (70 protsenti) ja Hispaanias (66 protsenti). Kõige negatiivsem suhtumine Euroopa Liitu on Austrias, kus jaatavalt vastas 32 protsenti küsitletutest. Madal toetus on ka Suurbritannias (34 protsenti), Lätis (36 protsenti) ja Soomes (38 protsenti). VOOREMAA

blog comments powered by Disqus