Eestis elab ligi 7000 teiste Euroopa riikide kodanikku

Kodakondsus- ja migratsiooniameti andmeil on eelmise aasta 1. mai ja tänavuse aasta 31. oktoobri vahel saanud tähtajalise elamisloa või selle pikendanud eelmainitud riigikategooriate 3560 kodanikku. 1. novembri seisuga elas Eestis kehtiva elamisloaga 2204 Soome kodanikku. Samas teatas siseministeerium reedel, et Soome rahvastikuregistri andmetel on Soomes registreeritud 16.607 põhielukohaga ja 2478 ajutise elukohaga Eesti kodanikku. Eelmise kuu alguses elas Eestis 1545 Läti, 1243 Leedu, 500 Saksamaa, 334 Rootsi, 196 Suurbritannia, 143 Itaalia ja 130 Poola kodanikku. Euroliidu ülejäänud riikide kodanike hulk on väiksem, näiteks Slovakkia puhul oli see number seitse, Sloveenial viis, Kreekal neli, Küprosel ja Luksemburgil mõlemal kaks. 1. novembri seisuga ei elanud Eestis ühtki Malta kodanikku. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus