Eestimaa Looduse Fond soovib kaardistada lendorava elupaigad

Eestimaa Looduse Fond saab 1. veebruaril 15-aastaseks. Sel puhul alustab fond oma vapilooma – lendorava – pesapaikade kaardistamiseks korraldatava toetuskampaaniaga, teatas ELF. Lendoravate uurija Uudo Timmi sõnul on liigi levik ja arvukus Eestis viimase sajandi jooksul oluliselt kahanenud. “Lendorav on Looduskaitseseaduse järgi kõige rangema kategooria kaitsealune loom. Tema hea käekäigu tagamiseks on vajalik elupaikade täiendav kaardistamine ja uuringute läbiviimine, et kavandada liiki mittekahjustavat metsakasutust,” ütles Uudo Timm. Teadlane lisas, et lendorava kaitsekorralduse eesmärk on aastatel 2006-2015 vähemalt 50 teadaoleva püsivalt asustatud elupaiga säilitamine. Ilma piisavate andmeteta puudub ka teave lendoravale sobivates metsades raietingimuste määratlemiseks. Kampaanial kogutava raha eest korraldab ELF Ida-ja Lääne-Virumaal lendoravate pesapaikade väljaselgitamiseks vajalikke uuringuid. Elupaikade tuvastamisel saab vältida teadmatusest nende tahtmatut kahjustamist või hävitamist. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus