Eesti Taimekasvatuse Instituudis aretati esimene kodumaine suvinisusort

Eesti Taimekasvatuse Instituudi sordiaretajad Anne Ingver, Reine Koppel ja Merlin Haljak aretasid esimese kodumaise nisusordi `VooreŽ. Detsembri esimesel poolel tunnistati see sordilehele võtmiseks sobivaks.

Anne Ingver märkis, eestimaise saianisu aretamisele võeti suund juba 1991. aastal, kui Eestis taastati suvinisu aretus. “Nisusordid `Helle`, `Meri` ja `Mooni` aretati kiirema valmimise huvides koos Soome aretuskeskusega Borel. Pikaajalise, ligi paarikümneaastase aretustöö tulemusena on nüüdseks valmis saanud puhtalt eesti nisusort, millele panime nimeks `Voore`,” ütles Ingver. Kaasautoreiks uue sordi aretamisel olid  nisuaretaja Reine Koppel ja samuti ühtlikkusaretusega tegelenud Merlin Haljak. Ühtlikkusaretus tähendab seda, et sort peab läbima katsed eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse kindlaksmääramiseks. Vastavate omaduste kohta antakse välja ka tunnistus.

Põhjaliku töö tegi ära kogu taimekasvatuse instituudi nisuaretusrühm ja samuti laboratoorium, kus määratakse kõik kvaliteedinäitajad.

“Põllumees vajab mitut tüüpi nisusorte, et saagi koristamiseks mitmesugused võimalused oleksid. Neljas paigas – Jõgeval, Kuusikul, Väimelas ja Viljandis tehtud riiklike majanduskatsete põhjal selgus, et `Voore` on varane ja saagikas,” ütles Anne Ingver.

“Suvinisu `Voore` on keskmise pikkusega ja tal on hea seisukindlus kaheksakümne  sentimeetri pikkuseks. Väärtuslikuks omaduseks on ka kõrge mahumass ja hea langemisarv ning haiguskindlus. Oleme nisusordist `Voore` valmistatud jahust ka saia küpsetanud. Tulemus oli hea.   Saiaküpsetuseks on osutunud sobilikuks ka proteiinisisaldus ja kleepevalgu kvaliteet.”

Anne Ingveri sõnul tegeldakse Eesti Taimekasvatuse Instituudis nisusordi `Voore` seemnete kasvatamisega ning kava kohaselt hakatakse põllumeestele seemet müüma paari aasta pärast. “Nisusort `Voore` on olnud ka mahekatses saagikas,” lisas ta.    

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus