Eesti Taaskasutusorganisatsiooni esindaja kohtus Jõgevamaa omavalitsusjuhtidega

Pakendiseadusest tulenevalt peab kohalik omavalitsus kindlaks määrama pakendijäätmete kogumisviisid oma haldusterritooriumil ja sätestama need jäätmehoolduseeskirjas. Pakendiettevõtja on omakorda kohustatud pakendijäätmeid koguma, taaskasutama ja kandma sellest tulenevad kulud.

Jõgevamaad külastanud Eesti esimese akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni ETO tegevdirektor Ahto Hunt tutvustas Palal nn rohelise punkti ehk segapakendi kogumissüsteemi käivitamise võimalusi.

Rohelise punkti süsteemis saab koguda eri pakendimaterjale (joogipakend, papp ja paber, plastkiled jne) kas spetsiaalsete konteinerite paigaldamisega või uksest ukseni vedu korraldades. Elanikkond kaasatakse süsteemi vabatahtlikkuse alusel, kulud kaetakse taaskasutusorganisatsiooniga liitunud ettevõtete osalustasudest.

Kohtumisel lepiti kokku, et kontaktisikuks ETO ja omavalitsuste vahel jääb esialgu Jõgevamaa keskkonnateenistuse jäätmete ja õhu peaspetsialist Moonika Aunpuu. Konkreetseid lepinguid hakkab ETO omavalitsustega sõlmima tuleva aasta jaanuaris.

ULVI SELGIS

 

blog comments powered by Disqus