Eesti Rahva Muuseum kutsub võistlema

Kirjasaatjate töö seisneb muuseumi poolt koostatud küsimuslehtedele vastamises, ent 48 aasta eest sai traditsiooniks korraldada iga-aastasi teatmematerjali kogumise võistlusi, mil keskendume ühele-kahele muuseumi uurimisteemale. Algava võistluse peateemadeks on ?Inimene ja võim. Kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega? ning ?Lemmikloom?, oodatud on ka vabateemalised kaastööd. Teemaga ?Inimene ja võim. Kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega? soovib Eesti Rahva Muuseum saada konkreetseid kirjeldusi kõikvõimalikest kokkupuudetest ametiisikutega ja asjaajamistest asutustes nii oma igapäevases elus kui ka muu argielu korraldamisel. Teema ?Lemmikloom? annab osalejale palju võimalusi. Kirjutada võib oma lemmiku(te)st või tuttavate omadest. Vastuste abil soovime uurida, miks inimene lemmiklooma vajab ja kuidas kulgeb looma ja tema peremehe igapäevane elu. Kirjutada võib nii vabas vormis kui toetudes küsimuskavale, mille leiab samuti koduleheküljelt. Ei teeks paha, kui Te oma sõpra tutvustaksite fotode näol. Kellel on välja kujunenud oma meelisteema (nt. kodukoha või -talu ajaloo ja eluolu uurimine, Venemaa eestlaste elu ja represseerimiste kajastamine, nõukogude-aegse elu käsitlemine, käsitöötehnikate ja tööprotsesside tutvustamine vm), siis need kirjutised osalevad vabateemaliste tööde rühmas. Nendelgi teemadel kirjutamine on lihtsam abistava küsimustiku abil, suunavaid küsimusi saab kas meie koduleheküljel leiduvatest küsimuslehtedest või muuseumist. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. august 2006.a. aadressil: Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu või tiina@erm.ee. Samast saab ka abistavaid küsimuskavasid ja täpsemaid tööjuhiseid. Lubatud on töid esitada nii A4 formaadis paberile vormistatult (masinkirjas, käsitsikirjutatult) kui digitaalselt. Kellel on arvuti kasutamise võimalus, siis nendelt eelistaksime saada kirjutatut CD-l või e-kirjaga. Töid võib esitada anonüümselt, ent sel puhul sooviksime kinnises ümbrikus Teie kontaktandmeid, mis ei kuulu avaldamisele. Laekunud tööd vaatab läbi hindamistoimkond, kes teeb kokkuvõtteid iga teema kohta eraldi. Paremaid töid auhinnatakse rahaliste preemiate ning muuseumi väljaannetega. Kokkuvõtete tegemine ja auhindade kätteandmine toimub XIV kirjasaatjate päeval 29. septembril 2006. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus