Eesti Raadio pani internetti üles uudislõigud

Uudistetoimetuse poolt toimetatud materjali internetti üles panemise tingis kasvanud vajadus kuulata uudislugusid ka tagantjärele. Samuti teeb see võimalikuks tsiteerida Eesti Raadio uudistesaateid ka teiste väljaannete poolt ja annab võimaluse uudislõikude üles riputamise ETV24 online-i. Jätkuvalt on saab uudistesaateid kuulata ka otse Eesti Raadio koduleheküljelt. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus