Eesti Politsei 88. aastapäeval peeti meeles tublimaid

Jõgevamaalt sai kõige kõrgema tunnustuse osaliseks Jõgeva politseijaoskonna patrullitalituse juhtivkonstaabel Kalle Sepp. 11. novembril Jõhvis  toimuval pidulikul koosolekul autasustatakse Kalle Seppa teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest politsei III klassi teeneteristiga

Prefekt Aivar Otsalt andis esmakordselt 22 tublimale Lõuna prefektuuri  politseinikule teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest üle Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärgi. “Autasustatavate näol on eelkõige tegu juhtivkonstaablite, komissaride ja vanemkomissaridega, kes lisaks inimeste juhtimisele ja töö korraldamisele on ka ise väga head spetsialistid, kes teevad oma tööd südamega,” ütles prefekt Aivar Otsalt.

Politseiameti aukirja vääriliseks tunnistati Mustvee konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Andrus Väits. Politseiameti hinnaline kingitus anti aga Jõgeva konstaablijaoskonna juhtivkonstaablile Gaido Padrikule.

Politseiameti tänukirja vääriliseks peeti Jõgeva politseijaoskonna töötajatest Annika Riisalu, Hanno Riiski ja Toivo Telli.

Teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest andis prefekt Aivar Otsalt tänukirja mitmetele Lõuna prefektuuri teenistujatele ja abipolitseinikele. Nende hulgas leidsid äramärkimist Karin Ojamaa, Tanel Rohtmets, Jüri Jõessar, Kalle Vares, Silvi Päll, Veiko Kõre, Ülar Rätsep, Sulev Jürgenson, Anti Aloe ja Enno Ottis.

Parimaid koostööpartnereid tänas prefekt Aivar Otsalt Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärkidega. “Tahan tänada omavalitsusjuhte ning ettevõtjaid, kes oma hea sõnaga, toetava hoiakuga, aga ka suure isikliku aktiivsusega on meile toeks olnud,” ütles prefekt Aivar Otsalt. Tulemusliku koostöö eest said politseiprefekti tänukirja Jõgeva maavanem Aivar Kokk ja Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev.

Klaire Ründva,
Lõuna Politseiprefektuuri pressiesindaja

blog comments powered by Disqus