Eesti keele laagrite korraldamiseks jagatakse 3,4 miljonit krooni

Integratsiooni Sihtasutuses on välja kuulutatud projektikonkurss keelelaagrite korraldamiseks kuni 18-aastastele Eestis elavatele noortele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Laagrite eesmärk on kujundada noorte eesti keele kasutamise oskusi, vilumusi, väärtusi ja hoiakuid.

Taolises õppimisprotsessis osaleb ühe juhendajana õppijaga üheealine, sarnaste omadustega noor, kes on saanud eelnevalt ka vajaliku väljaõppe.

Noortelehe “Kas oled valmis?“ järgi on senistes keelelaagrites osalenute kogemused olnud igati positiivsed.

Tallinna Ülikooli II kursuse filoloogiatudengi Daria Terebilova sõnul valmistas keelelaagrites osalemine teda hästi ülikoolis õppimiseks ette, andes enesekindlust eestikeelsete loengute kuulamiseks ning üldiselt eestikeelses keskkonnas õppimiseks. Lisaks ütles Daria Terebilova, et tulevikus tahaks ta programmi arengule ka ise kaasa aidata, võttes näiteks eesti lapse oma perre õppima.

Käimasolevale projektikonkursile saavad taotlusi esitada mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud organisatsioonid või asutused. Konkursi dokumentatsioon ja taotlemiseks vajalikud vormid on saadaval Integratsiooni Sihtasutuse koduleheküljel www.meis.ee. Taotluste esitamise tähtaeg on 28. jaanuar kell 16.00. Lisainformatsiooni saab e-posti aadressil lianne.ristikivi@meis.ee.

Integratsiooni Sihtasutuse eesmärk on algatada, toetada ja koordineerida vastavale teemale suunatud projekte. Sihtasutus loodi 1998. aastal.

iii

LIANNE RISTIKIVI

blog comments powered by Disqus