Eesti ja Soome maakonnad käivitavad keskkonna- ja vetelpäästealased koostööprojektid

Kootöös osalevate Soome maakondade esindajad saabusid Jõgevamaale neljapäeval, mil külastati Saare valda, kus vallavanem Jüri Morozov tutvustas Voorel asuvat Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskust ja piirkonna vaatamisväärsusi. Reedel arutati uute koostöösuundade väljakujundamist Kasepää rahvamajas.

Ida-Uusimaa maakonnajuht Jaakko Mikkola rääkis Vooremaale uuest projektist, mis käsitleb vabatahtlikku mere- ja järvepäästet. “Soomes on vabatahtlik vetelpäästeteenistus toiminud juba 110 aastat, kusjuures vastavaid kogemusi ollakse valmis meelsasti edasi andma ka eestlastele. Tean, et Peipsi äärde on väljaehitamisel nüüdisaegsed sadamad, mistõttu järvepäästesüsteemi arendamine muutub eriti oluliseks,” kinnitas ta.

“Vetelpäästega tegelevad ka piirivalveametnikud, kuid kindlasti on selles valdkonnas vajalik ka vabatahtlike abi. Esimene teemakohane koolitus on Soomes juba toimunud,” rääkis koostööprojekti koordinaator Ene Kalmus.

Jaakko Mikkola sõnul on senise keskkonna alase koostöö jätkuks rohelise vööndi projekt, mille põhiteemadeks on puhkemajanduse ja jäätmemajanduse arendamine ning säästev tarbimine. Jõgevamaa Omavalitsusliidu juhatuse esimees Toivo Tõnson märkis, et säästev suhtumine keskkonda ja energia kokkuhoid on teemad, mis pakuvad huvi omavalitsustele mõlemal pool Soome lahte. “Väga oluliseks tuleb pidada sedagi, et omavalitsused kaasavad koostöösse erinevaid sihtrühmi  ? ettevõtteid, kodanikeühendusi, koole ja lasteaedu. Projekti partneriteks olevatel omavalitsustel või omavalitsuste ühendustel on ühine projektieelarve ja omafinantseeringu osa,” lausus ta.

Jõgevamaad esindasid nõupidamisel ka omavalitsusliidu tegevdirektor Ants Orgulas, Mustvee linnapea Mati Kepp ja Kasepää vallavanem Jüri Vooder, Ida Virumaad omavalitsusliidu tegevdirektor Urve Erikson, Lääne-Virumaad omavalitsusliidu juhatuse esimees Toomas Väinaste ja tegevdirektor Jaan Lõõnik.  Päijät-Häme ja Kymenlaakso maakonnast olid kohal nende piirkondade juhid Esa Halme ja Tapio Välinoro.

“3+3 koostööprojekti ettevõtmistest on tosina aasta vältel osa võtnud kokku 2000 inimest ja praegu osaleb selles pikaajalises koostöös kakskümmend omavalitsust nii Eestist kui Soomest, kusjuures huvi vastastikuse koostöö, kogemuste vahetamise ja üksteiselt õppimise vastu järjest kasvab,” ütles projekti koordinaator.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus