Eesti ja poola noored õppisid toimetulekut ohuolukordades

Eelmisel nädalal Mustvees ühingu Mustvee Vabatahtlik Järvepääste käivitatud projekti „Parem ennetus kui õnnetus” raames korraldatud rahvusvahelises noortelaagris omandati teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud enda ja teise abistamiseks õnnetustes ja ohuolukordades. 

Rahvusvahelises laagris osalesid Mustvee Gümnaasiumi, Mustvee Vene Gümnaasiumi ja Poola sõpruslinna Piszi õpilased ja õpetajad. “Päästeeteenistuse ja vetelpääste spetsialistid andsid põhjaliku ülevaate, kuidas ise toime tulla ja teisi abistada tulekahju ajal, vees või jääpangal tekkida võivates hädaolukordades,” ütles Mustvee Gümnaasiumi direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina, kes on projekti “Parem ennetus kui õnnetus“ eestvedaja.

“Võistlustel tuli vastata mitmetele teooriaküsimustele ja lahendada praktilisi ülesandeid, olgu nendeks siis esmaabi andmine või tuletõrjevoolikute ühendamine. Esikoha saavutas Mustvee Gümnaasiumi, teise Piszi linna ja kolmanda Mustvee Vene Gümnaasiumi võistkond,” rääkis ta.

Rahvusvahelise noortelaagri ülem oli MTÜ Mustvee Vabatahtlik Järvepääste eestvedaja Kaupo Kaasik. Laagri teoks saamist toetasid Päästeamet, Mustvee linnavalitsus ja linna gümnaasiumid.

“Teadmised ja oskused ohtude ärahoidmiseks ja kriisiolukorras arukaks ja operatiivseks tegutsemiseks on alati väga vajalikud ja eriti olulised Mustvee kui veekogu ääres asuva paiga õpilastele ja ka pedagoogidele. Noortelaager tõestas ka head koostöövõimet kutselise päästeteenistuse, vabatahtlike päästjate, koolide ja kohaliku omavalitsuse vahel,” ütles Mustvee linnapea Mati Kepp.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus