Eesti homod nõuavad samasooliste abielu seadustamist

Nad põhjendavad oma ettepanekut nii arenenud riikide tavaga kui sellega, et homoabielu keelustamine on põhiseaduse vastane. Nende väitel on perekonnaseaduses säte, mis ei lase samasooliste abielu ega partnerlust registreerida. See säte on nende väitel põhiseadusevastane ja vajab muutmist. «Leiame, et antud säte on põhiseadusega vastuolus ja suurendab ebavõrdsust, sallimatust ning diskrimineerimist Eesti ühiskonnas,» seisab avalduses. «Leiame, et sellise sätte lisamine perekonnaseadusesse oleks tõsine samm tagasi demokraatliku riigi põhimõtetest ja pälviks tõsist vastukaja kogu Euroopa Liidus.» Ühendused teevad ettepaneku lisada olemasolevasse seaduseelnõusse võimalus sõlmida seaduslikku abielu samasooliste vahel. Teise variandina võiks nende väitel algatada seaduseelnõu, mis lubaks nii sama- kui ka erisoolistel paaridel registreerida oma partnerlussuhe. See peaks tagama samasoolistele ja heteroseksuaalsetele kodanikele võrdsed seaduslikud õigused ja kaitse. Pöördumise autorite väitel tohib samasooliste kooselu seaduslikult registreerida kahekümnes riigis üle maailma, teiste seas koos Eestiga Euroopa Liitu astunud Sloveenias ja Ungaris. Pöördumine on adresseeritud justiitsminister Rein Langile, sotsiaalminister Jaak Aabile, õiguskantsler Allar Jõksile, riigikogu õiguskomisjoni esimehele Väino Lindele, põhiseaduskomisjoni esimehele Urmas Reinsalule ja sotsiaalkomisjoni esimehele Mai Treialile. Pöördumisele on alla kirjutanud Gay ja Lesbi Infokeskuse ja mittetulundusühingute Eesti Gayliit, Mea Culpa, Teistmoodi ning KITA & P esindajad. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus