Eesti film Eesti kooli!

Projekti eesmärgiks on anda õpetajatele võimalus muuta õppetöö mitmekesisemaks ning rikastada ainetunde illustreeriva audiovisuaalse materjaliga. Samuti on projekti sihiks parandada laste ligipääsu eesti filmidele ning vähendada ebavõrdsust maa- ja linnalaste filmivaatamise võimalustes. Projekt hõlmab dokumentaal-, mängu- ja animafilme, kusjuures üheks eesmärgiks on seatud eesti kirjandusklassika ekraniseeringute tira?eerimine ja levitamine koolides.

Projekti esimesel etapil saadetakse koolidesse kolm filmi ? iga kooliastme jaoks üks. Algklasside õpilastele saadetakse lugema innustav animafilm “Väike lühinägelik boamadu” (re? A. Järvine ja M. Arulepp, A-Film 2006). Dokumentaalfilm “Kaali saladus” (re? U. E. Liiv, Vesilind 2003) on populaarteaduslik film, mis sobib nii ajaloo-, koduloo- kui ka kirjandusteemade käsitlemiseks II ja III kooliastmes. Gümnaasiumiastmele sobiv “Potisetod tulevad jälle” (re? P. Urbla, Exitfilm 2004) on kultuurilooline film, toetamaks pärimuskultuuri käsitlemist õppetunnis.

Vene õppekeelega koolidele mõeldes saavad “Kaali saladus” ja “Potisetod tulevad jälle” ka venekeelsed subtiitrid ning “Väike lühinägelik boamadu” venekeelse dublaa?i. Kõik filmide toimetamis- ja tira?eerimiskulud katab Haridus- ja Teadusministeerium.

Koos filmidega saadetakse igale koolile küsitlusleht, et saada vastukaja filmide sobivuse ja võimalike eelistuste kohta.


PRIIT SIMSON,
Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooninõunik

blog comments powered by Disqus